DPB, 4/C tanımı değiştirmeli

Devlet Personel Başkanlığının hazırlayıp sitesinde yayınladığı “4/C REHBERİ” , 4/C konusuna açıklık getirmekten ziyade, maalesef kurumların bu personellere ön yargılı yaklaşıp keyfi uygulamalara olanak verecek bir rehber olmuştur.

4/C Gerçeği

4/C kapsamındaki personeller eğitim durumlarına göre istihdam edilmekte ve bunların çoğu, Mühendis, Avukat , İstatistikçi ve Alanında yüksek lisans yapmışların yanı sıra, Tekniker, Teknisyen gibi kalifiye personeller olmasına rağmen;

-Devlet Personel Başkanlığının 4/C tanımı şöyledir;

” Belli bir vasıf gerektirmeyen, daha çok bedensel çalışmalara ağırlık veren, başlangıç ve bitişi belli olan, süreli işlerde çalışan personeldir.”

Görüldüğü üzere DPB nin yaptığı tanımla yukarıda belirttiğimiz 4/C çalışanların tanımı birbirinden oldukça uzak. Söz konusu rehberi okuduğunuzda, yukarıda saydığımız eğitimli insanların inşaat işlerinde götürü hesabı çalışan yada park bahçe işlerine bakan çalışanlar olduğu izlenimine kapılmamak mümkün değil. Bu durumun en acı ve acımasız tarafı bu personellerin eğitim durumunun bir önemi olmaması. Kısacası DPB ye göre lise mezunu bir memur, 4/C li Avukat yada Mühendisten daha kalifiye ve daha çok hakka sahip olmalı.

Peki Geçicilik Nedir?

Yılın, Ay’ın yada haftanın belirli gün veya saatlerinde yada mevsimlik çalışan olarak tanımlanır.

4/C lilerin çalışma süresi olan 11 ay 28 gün, Danıştay 12. dairesinin E.2013/725 K.2013/8623 sayılı kararında da bu personelin geçici personel olmaktan çok uzak olduğunun altını çizmesinin yanı sıra birkaç ay önce çıkan yasa ile de , 4/C li personeller artık “yaşlılık yada malullük aylığı hak edene kadar istihdam edilecekler” hükmü, zaten kamunun asli işlerini yürüten fakat tanımdan kaynaklı bir sorun olan “geçicilik” ibaresi bu personeller için artık söz konusu değildir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in hem sosyal hemde görsel medyada ifade ettiği gibi bu yasa ile, 4/C kapsamındaki personellere artık yılda 12 ay iş ve emekliliğe kadar iş garantisi sağlanmış oldu.

Devlet Personel Başkanlığının, Çalışma Bakanlığına bağlı bir kurum olduğunu hatırlatarak, Çalışma Bakanının beyanlarını, şuan üzerinde çalışmalar yapılan ikincil mevzuatta dikkate almalarını umut ediyoruz. (Expres Bülten)

You may also like...