Döner Sermaye için bir karar daha

Türk Sağlık-Sen 4/C’lilerin hakları için mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan bir 4/C’li üyemize döner sermaye ödenmesi için sendikamız tarafından açılan davada mahkeme 4/C’liler lehine karar verdi.

Isparta İdare Mahkemesi verdiği kararda 4/C’li personelin fiilen görev yaptığına dikkat çekildi. Bu nedenle döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması gerektiği belirtildi.

İdarenin 4/C’linin bu yöndeki talebini red işleminin hukuka uyarlılığının bulunmadığına dikkat çekildi. Kararda idarenin kendi işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna vurgu yapılarak, 4/C’li çalışanın kuruma başvuru yaptığı tarihten itibaren yoksun kaldığı döner sermaye ek ödemelerinin ödenmesine hükmedildi. (Kamu-Sen)

You may also like...