Doktorlar Önlüklerini Sağlık Bakanlığına Astı

Sağlık Bakanlığı Önünde Toplanan Türk Sağlık -Sen ve Sağlık Çalışanları Önlüklerini Bakanlık Parmaklıklarına Astı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Türkiye’de sağlık çalışanlarının haksızlıklarla ve adaletsizliklerle zulüm altında olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Bugün döner sermaye uygulaması tam bir faciaya dönüşmüştür. Çalışanlara ödenen miktarlar arasında uçurumlar oluşmuş, emekliliğe yansıtılması gibi düzenlemelerde çalışanlar arasında ayrım yapılmıştır” dedi.

-“SİSTEM RAYDAN ÇIKMIŞTIR”-

Sağlık sistemini tam bir kaos olarak nitelendiren Türk Sağlık-sen Başkanı Önder Kahveci şunları söyledi:

“İzin ve hastalıkta döner sermaye ödenmeyerek çalışanlara geçinmek istiyorsanız adeta köle gibi çalışın denilmiştir. Aynı kurumda bir çalışana bin TL döner sermaye verilirken bir diğerine, 4/c’lilere bir kuruş bile ödenmemektedir. Sistem öylesine raydan çıkmıştır ki, adaletsizliğe Anayasa Mahkemesi bile dikkat çekmiş ve düzenleme yapılmasını istemiştir. Mecliste komisyonda görüşülen Torba yasada yer alan döner sermaye ile ilgili düzenleme ile aylık mahsuplaşma ve 4/C’li, Vekil-Ebe Hemşire, Kızılay’dan devredilen personele ve geçici işçi iken 4/B’li sözleşmeli memur yapılan çalışanlara döner sermaye ödenmesinin önü açılmaktadır. Bu düzenleme önemli olmakla birlikte yetersizdir. Çünkü tüm sağlık çalışanları döner sermayelerinin emekliliğe yansıtılmasını istemektedirler. Emekli iken sefalete mahkûm edilmek istemeyen sağlık çalışanlarının bu feryadı duyulmalıdır. Artık bu sistem değişmeli, buna dur denilmelidir.”

-“MODERN KÖLELİK İSTEMİYORUZ”-

Türk Sağlık-Sen Başkanı Kahveci ayrıca, “Modern kölelik düzenine karşı biz açtığımız davalar, girişimlerimiz ve faaliyetlerimiz ile mücadele ediyoruz. Bugüne kadar sözleşmelilerin birçok hakkı kazanmasını sağladık. Fakat bunlarda yeterli değildir. Sözleşmeli çalışanların artık dertlerinin son bulması için kadrolarının verilmesi zaruridir. Başka hiçbir düşünce ve model çözüm değildir. Tek talep, tek beklenti, tek çözüm yolu ve tek verilmesi gereken kadrodur. Başka tüm yollar oyalama, günü kurtarma taktiğidir. Modern köleliği sözleşmeli istihdamla uygulamaya çalışan iktidar, tüm sağlık çalışanlarını da mesai saatlerindeki uygulamasıyla fazla çalışmaya mahkûm etmiştir” dedi.

-“ÖNLÜKLERDEN İBRET ALIN”-

Sağlık çalışanlarının üzerinde şiddet olduğunu ifade eden Türk Sağlık-sen Başkanı Kahveci, “Mesai saatlerinde haksızlığa uğrayarak fazla çalıştırılan sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları bir diğer mağduriyet olan şiddet olayları ile ilgili ise hiçbir tedbir alınmamaktadır. Bugün Ambulansta, Sokakta, Acil serviste, Hasta odasında çalışanlar hakaretten yaralamaya kadar her türlü şiddete maruz kalmaktadırlar. Artık bu şiddete dur denilmelidir. Sağlıkta rutinleşmiş olan şiddetin önüne geçilmelidir.Türk Sağlık-Sen olarak bugün burada doktor önlüklerini bakanlık demirlerine asarak sağlıkta yaşanan adaletsizlikleri ve yabancı doktor sevdasını protesto ediyoruz. Hastanede askerlik, sözleşmelilere kadro gibi taleplerimizin de yerine getirilmesini istiyoruz. Çözümü sağlayacak olanlara da bu önlüklere bakında ibret alın diyoruz” dedi. (ANKA)

You may also like...