Devlet Personel Başkanlığından fazla çalışma açıklaması

Devlet Personel Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı yazarak Geçici Personel’in yaptığı fazla çalışma karşılığında izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bilindiği üzere Danıştay 12. dairesinin 22/05/2009 tarih ve E:2009/366 sayılı kararı ile sözleşmelerdeki “rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısmın ücreti ödenmez” ve “fazla mesai ücreti ödenmez” maddelerinin yürürlüğü durdurulmuştu.

Böylece geçici personelin fazla çalıştığı süreler için fazla mesai ücreti almasının yolu açılmıştı.

Ancak durum hakkında uygulamada tereddüde düşen Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı’na bir yazı yazarak uygulamanın nasıl olması gerektiğini sordu.

Devlet Personel Başkanlığı cevaben özetle; durum hakkında mevzuatta tam olarak bir açıklık olmadığını, mevzuatın düzenleninceye kadar Geçici Personelin fazla çalıştırılmamasını, eğer çalıştırılmak zorunda ise karşılığında ücretli izin verilmesi görüşünü bildirdi.

Şimdi bazı arkadaşlarımızın kafası karışmış olabilir. Çünkü halihazırda bazı kurumlarda arkadaşlarımız usul gereği fazla mesai ücreti almaktadır. İlgili yazı ise sadece Milli Eğitim kurumlarını ilgilendirmektedir. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatlarında çalışan personel fazla çalışma ücreti yani mesai ücreti almamaktadır. Bu yüzden böyle bir uygulama söz konusudur. Diğer kurumlarda işleyiş nasıl ise öyle devam edecek onlar etkilenmeyecektir.

[Yükleme bulunamadı.]

You may also like...