“Devlet aciz olmadığını göstermeli, 4/C’lileri kadroya almalıdır”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Taşerona kadro verilirken 4/C’lilerin unutulması, 4/C’lilerin kadroya alınmaması adaletsizliktir” dedi.

Büro Memur-Sen, kamu görevlilerinin sorun ve taleplerini Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına taşıdı. Toplantıda özellikle 4/C’liler üzerinde duran Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Taşerona kadro verilirken 4/C’lilerin unutulması, 4/C’lilerin kadroya alınmaması adaletsizliktir” dedi.

2016 yılının ilk KPDK toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Toplantıya Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, toplu sözleşmeden ve mevzuattan sorumlu Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mengütaycı, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanlarının yanı sıra diğer konfederasyon başkanları katıldı. Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı Kamu İşveren Kurulunda ise ilgili kurum yöneticileri ve bürokratlar bulundu.

Genel Yetkili Sendika olarak KPDK’ya katılan Büro Memur-Sen, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu’ndaki kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin sorun ve taleplerini toplantıya taşıdı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, hazırladıkları raporu Kamu İşveren Heyetiyle paylaştı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yusuf Yazgan, açıklamalarında özellikle 4/C’liler üzerinde durdu. Kamuda 4/A, 4/B ve 4/C şeklinde farklı istihdam modelleri olduğunu hatırlatan Genel Başkan Yazgan, farklı istihdam modellerinin kamu görevlileri arasında ayrımcılık çıkardığını söyledi. Taşerona kadro verilmesine sevindiklerini ifade eden Yusuf Yazgan, “Taşerona kadro verilirken 4/C’lilerin unutulması, 4/C’lilerin kadroya alınmaması adaletsizliktir” dedi.

DEVLET ACİZ OLMADIĞINI GÖSTERMELİ, 4/C’LİLERİ KADROYA ALMALI

4/C’lilerin en kısa sürede kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Başta TÜİK olmak üzere çoğu kurumda çalışan 4/C’liler kamunun asli işini yapıyor. 4/C’liler şu anda tam zamanlı olarak çalışıyor. 12 ay boyunca çalışan kamu görevlilerine 4/C’li denilemez. Kadrolu memurla aynı görevi yapmasına rağmen kadroya geçirilmediği için 4/C’lilerin çoğu haktan yararlanamıyor. Taşeronun kadroya geçirildiği günümüzde yıllardır ülkemiz için çalışan 4/C’liler en kısa sürede kadroya alınmalıdır. Yeni Türkiye’de, hala 4/C’li kamu görevlisi bulunması yakışmıyor. Toplu sözleşmede 4/C’lilerle ilgili mutabakata varılan çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalıdır. Devlet aciz olmadığını göstermeli, 4/C’lileri kadroya almalıdır” diye konuştu.

HAVACILIK TAZMİNATI ÖDENMELİ

Toplu sözleşmede Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarına havacılık tazminatının ödenmesinin yolunun açıldığını hatırlatan Yusuf Yazgan, en kısa sürede Meteoroloji çalışanlarına havacılık tazminatının ödenmesi gerektiğini vurguladı. Yazgan, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi havacılığa katkılarından dolayı personel giderleri olarak Eurocontrol’den aldığı parayı personeline tazminat olarak ödüyor. Meteroloji genel müdürlüğü de bu parayı alıyor ancak personele havacılık tazminatı ödenmiyor. Havacılık tazminatının meteoroloji çalışanlarının hakkıdır. Meteoroloji çalışanlarına havacılık tazminatı en kısa zamanda ödenmelidir” şeklinde konuştu.

SERVİS HİZMETİ UYGULANSIN

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarındaki kamu görevlilerine servis hizmeti verilmesi maddesinin toplu sözleşmede imzalandığı kaydeden Yazgan, bazı kurumlarda hala servis hizmetinin uygulamaya konulmamasını eleştirdi. Yazgan, “İkinci ve üçüncü dönem toplu sözleşmede servis hizmeti uygulamasının başlatılması karara bağlandı. TÜİK, Maliye Bakanlığı, Göç İdaresi gibi kurumlarda hala servis hizmeti verilmiyor. Toplu sözleşme kazanımı en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Atılan imzalara sahip çıkılmalıdır” dedi.

SİVİL MEMURLARIN HAKLARI VERİLMELİ

Askeriye ve emniyette görev yapan sivil memurların sorunları hakkında konuşan Yazgan, sivil memurların görev tanımlanın yapılması gerektiğini vurguladı. Sivil memurların, görevleri dışında çalıştırılmasının yanlış olduğunun altını çizen Yazgan, “MSB, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ancak asker gibi, polis gibi çalıştırılıyor. Sivil memurların görev tanımı dahi bulunmuyor. Sivil memurlara yeri geldiğinde çaycılık gibi işler yaptırılıyor. Bu yanlış uygulamalardan en kısa zamanda vazgeçilmelidir. MSB ve TSK’da görev yapan sivil memurlar, her bakımdan 657 Sayılı Kanuna tabi olmalıdır. Sivil memurlara devlet memuru onuruna yakışır şekilde davranılmalıdır. Öte yandan sivil memurların hukuki durumuyla ilgili çalışma yapılmasını toplu sözleşmede karara bağladık. Bu konuda çalışma yapılıyor. Çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Sivil memurların yıllardır verilmeyen hakları verilmelidir” diye konuştu.

MÜBAŞİRLER GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇİRİLMELİ

Açıklamalarına mübaşirlerin genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi gerektiğini belirterek devam eden Yazgan, “Mübaşirler, hakim tarafından verilen işleri yapmakta, kalem hizmetleriyle ilgili olarak verilen görevleri yerine getirme, mahkemeye ait posta ve tebligat işlerini yürütme, duruşmanın düzenini sağlama gibi önemli görevler üstlenmektedir. Mübaşirler, her ne kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinde yardımcı hizmetler sınıfı içerisinde değerlendirilse de yaptıkları görevler nedeniyle genel idari hizmetler sınıfına girmektedir. Genel idari hizmetler sınıfındaki diğer unvanlardan bir farklılığı bulunmayan mübaşirler, üvey evlat olarak görülmemelidir. Mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına geçirilmedir” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yusuf Yazgan’ın konuşmalarının ardından Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mengütaycı Büro Memur-Sen’in KPDK’ya taşıdığı kamu görevlilerinin sorun ve talepleriyle ilgili hazırladığı geniş kapsamlı raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya verdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 4/C’lilerin kadroya geçilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Başta 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi, havacılık tazminatı ve servis hizmeti olmak üzere toplu sözleşmede imza altına alınan ve hala uygulamaya konulmayan maddelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Bakan Soylu, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin’in idaresinde Devlet Personel Başkanlığı’nda bir heyet oluşturulacağını söyledi. (Büro Memur-Sen)

Büro Memur-Sen'in KPDK'ya Sunduğu Rapor (24.03.2016)

You may also like...