Destekleme kurslarında 4/C’li personelin görevlendirilmesi mümkündür

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, hafta sonu destekleme kurslarında öğretmen dışı personelin görevlendirilmesinde 4/C’li personele de görev verilmesinin mümkün olduğu konusunda illere yazı gönderilmesini talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında kurulan kurs merkezlerinin faaliyetini sürdürebilmesi için eğitim-öğretim ortamının hazırlanması, temizliği, düzeni, ısıtılması, evrak ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi, iş ve işlemlerin de kursun gerçekleştirildiği hafta sonlarında yürütülmesinin zorunlu olduğu aşikârdır. Nitekim uygulamada bahse konu kurs merkezlerinde hafta içi ve olağan mesai saatleri içinde görev yapan öğretmen dışı personelin, özellikle 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre çalışanların hafta sonlarında da göreve çağrıldığı bilinmektedir. Bakanlık bünyesinde istihdam edilen toplam 13 bin 500 geçici personelin büyük bir çoğunluğunun eğitim kurumlarında, yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına münhasır işlerde görevli oldukları bilinen bir gerçektir.

Öte yandan, 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu hükme rağmen, eğitim kurumlarında bulunan 4/C’li personele, “memur” olmadıkları gerekçesiyle hafta sonu kurslarında ihtiyaç olsa dahi görev verilmediği yönünde şikâyetler sendikamıza iletilmiştir.

Söz konusu toplu sözleşme hükmünde geçen “memur” kavramının belli bir kadro adına münhasır olmadığı, 657 sayılı Kanun’a tabi personeli kapsadığı izahtan varestedir. Bu doğrultuda, 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin de toplu sözleşmenin ilgili hükmü bağlamında “memur” olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, kurs merkezlerinde öğretmen dışı personelin görevlendirilmesinde 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre istihdam edilen personele de görev verilmesinin mümkün olduğu, bu personele, 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel” başlıklı 23. maddesi hükmü gereğince fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği noktasında genel bir yazının il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesini istedik. (Eğitim Bir-Sen)

4/C'li Personel Kurs Görevi (25.02.2016 - Eğitim Bir Sen)

You may also like...