Değerlendirme ve Cevaplar..!

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ile ilgili olarak sorulan sorulara ve site kurallarına değinmek istiyorum.

SİTE KULLANIMI

Öncelikle site kurallarını hatırlatmakta fayda var. İlk olarak her içeriğin altında yayınlanan kısım bir yorum kısmıdır. Konu hakkında ne düşündüğünüzü ifade edebilmeniz için oluşturulmuştur. Soru sormak, link vermek gibi işlerde kullanılamaz. Yorum haricinde girilen her türlü bilgi kaldırılacaktır. Kaldırılacaktır diyorum çünkü yazılan yorumlar kontrolden geçmemektedir. Bu da sitemize üye olurken istenen bilgilerin gerekliliğinide ortaya koymaktadır. Böyle olmasındaki amaç bazı yerlerde olduğu gibi kimin ne söylediğinin anlaşılmasıdır. Üç kişinin farklı isimler altında sanki ortada bir sistem, bir topluluk varmış gibi davranması engellemektir.

Eğer bizlerle paylaşmak istediğiniz bir bilgi, sormak istediğiniz bir soru var ise sitede yayınlanan e-posta ve anlık görüşme adreslerinden irtibata geçebilirsiniz. Bu konuda da olabildiğinince en açık şekilde yazmak istiyorum ki daha sonra sorun çıkmasın. Göndereceğiniz e-postaları ozellestirme@gmail.com adresine gönderiniz. Anlık görüşme adresimiz ise ozellestirme@live.com dur. Sadece MSN ile görüşme yapmak için kullanılacaktır. Yani siz ozellestirme@live.com adresine bir e-posta gönderirseniz dikkate alınmayacaktır.

SENDİKA KONUSU

Evet sendika konusunda birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. Fakat şu an için 4/C’liler sendikaya üye olabilirler şeklinde açık bir durum sözkonusu olmadığı için şa aşamada bu konuda bir işlem yapılmamaktadır. Kocaelide kazanılmış bir daba söz konusudur. Bir başka yerde kaybedilen bir dava vardır. Onun için Başbakanlık bir görüş bildirmediği ya da bu konuda kanunda bir değişiklik yapılmadığı sürece bu bireysel olarak devam edecektir. O yüzden arkadaşlarımızın üye olmak konusunda beklemelerini düşünüyorum. Ancak toplu halde başvurulup, toplu halde dava açtırılabilir. Bu konu hakkında da gelişme olduğu zaman daha öncede ifade edildiği gibi bu siteden aktarılacaktır.

Yaptığımız araştırmada neden şu sendika yok bu sendika yok neden kendi sendikamızı kurmuyoruz gibi çeşitli ifadeler sözkonusu. Onları saygıyla karşılamakla birlikte eksik olan bilgilerini tazelemek istiyorum. Öncelikle araştırmaya tabi tutulan konfederasyonlar Çalışma Bakanlığı sitesinde yeralan konfederasyonlardır. Ayrıca biz kimseye şu sendikaya üye olun (üye olunacağı zaman) diye bişey söylemiyoruz. Bu konuda karar herkesin kendisinindir. Fakat araştırmada da ifade ettiğimiz gibi önemli olan sendikanın büyüklüğü, küçüklüğü, görüşü veya kapasitesi değil o sendikanın yetkili sendika olup olmamasıdır. Eğer sendika yetkili değilse, alemi cihan olsa bile bişey ifade etmez. Sendika konusunda şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Zaten arkadaşlarımız arasında sendikalı olunca durum değişecek şeklinde yanlış bir bilgi var. Sendikalı olsak bile halihazırdaki durum değişmeyecektir. Ne aldığın para artacak ne de çalışma şartların değişecektir. Fakat bu hakları almak için örgütlü gücü kullanma şansın doğacaktır.

SÖZLEŞMELER VE ÇIKIŞ

Bu konu yıllardır anlaşılamadı gitti. Bu amaçla tekrar konu hakkında bilgilendirme yapmakta fayda var. 2004 yılında çıkan Bakanlar Kurulu Kararı (2004/7898) ile Özelleştirme Mağdurları’nın kamuda Geçici Personel (4/C) olarak çalıştırılması öngörülmüştür. Ancak bu personelin çalıştırılabilmesi için her yıl çıkması gereken ve bir nevi Maliye Bakanlığı’na yetki veren bir Bakanlar Kurulu kararı vardır. İncelemek isteyen arkadaşlar için; 2005 için (2005/8502), 2006 için (2005/9862), 2007 için (2007/11555), 2008 için (2008/13126) şeklinde gerçekleşmiştir.

Bu Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden Maliye Bakanlığı her yıl ayrı bir tip sözleşme hazırlamakta ve bakanlıklara göndermektedir. İlgili bakanlıklar kurumlara yazı ile 4/C lileri başlatabileceklerini bildirmekte ve örnek sözleşmeleri göndermektedirler. Bizlerde bu sözleşmeleri imzalayarak işe başlayabilmekteyiz. İşte bu noktada çıkışlar ne zaman gibi bir soru yanlıştır. Çünkü sizin işten çıkış tarihiniz sözleşmenizde yazan tarihtir. Dolayısı ile o tarihten sonra resmi olarak işyeri ile ilişkiniz bitmiş olmaktadır.

Şimdi asıl yaşanan karışıklık bu noktadan sonra orataya çıkmaktadır. Çünkü bazı kurumlarda arkadaşlarımız çalıştırılmaya devam edilmekte, hatta sözleşmeler imzalatılmakta (eski sözleşmeler) ve 2008 örneğinde olduğu gibi yeni karar çıktıktan sonra kimilerinin paraları ödenmekte kimilerinse ödenmemekte kimlerininki ise kurum kaynakları tarafından gayri resmi ödenmektedir.

Her ne kadar bizim için kötü bir durum olsa da biz sorumluluğumuz icabı doğru olan ne ise onu söylemek durumundayız. Kurumlar ellerine yeni sözleşme gelmeden bizlerle sözleşme imzalayamaz. Sözleşmeler ise Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadan maliye tarafından gönderilmeyeceği için bunun haricinde yapılan herşey usulsüzdür. Ancak 2006 yılı örneğinde olduğu gibi Bakanlar Kurulu Kararı Ocak ayından önce çıkarsa o zaman yine çıkış yapılıp yeni sözleşmeler imzalanarak kesintisiz devam edilebilir. Onun haricinde başka bir yöntem ifade edildiği gibi uygunsuz olacaktır. Türkiye’nin bir yerinde yapılan yanlışlık onun doğru olduğunu göstermez. Ne idarenin ne de yargının 4/C konusunda kesin bir netliği olmadığı şu durumda kurumların böyle bir hata yapması da normaldir. Aslolan gerçeği bilmek ama kurum yararımıza bir uygulama yapıyorsa da yine gerçek aklımızın bir köşesinde bulunmakla birlikte kuruma uymaktır.

Saygılarımla
Süleyman ÜSTÜN

You may also like...