Danıştay, 4/C’linin lehine verilen ek ödeme kararlarını bozdu

Danıştay, 4/C’li olarak çalıştırılan bir personele 4/C’ye göre ödeme yapılması istemiyle açılan davayı kabul eden idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarını bozdu.

4/C’li personelin 4/B sözleşmeli pozisyonlarına geçirilme işlemleri devam ederken, daha önceki yıllarda açılan ve davacı lehine sonuçlanan bir dava, Danıştay tarafından bozuldu.

Malatya’da yaşanan bir olayda, 4/C’li personel 375 sayılı ek ödeme KHK’sına göre ek ödeme yapılmasını talep etmiştir. Kaymakamlık, 375 sayılı KHK’da 4/C’li personel olmadığı için başvuruyu reddetmiştir.

4/C’li personel dava açmış hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi davacı lehine karar vermiştir.

Danıştay Başsavcılığı kararın, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle, kanun yararına bozulması istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Dosyayı inceleyen Danıştay bu kez idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarının hatalı olduğunu, kaymakamlığın işleminin doğru olduğunu belirtmiştir. (Memurlar.Net)

18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4/C Ek Ödeme hakkında Danıştay kararı

You may also like...