Damga Vergisi resmen kaldırıldı

2011 yılında çıkarılan torba yasayla 4/B’lilere tanınan damga vergisi muafiyeti 4/C’liler ve aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için de uygulamaya konuldu. Konu ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in toplu sözleşme masasında yeniden gündeme getirdiği 4/C’li çalışanlar ve aile hekimliği çalışanlarından alınan damga vergisinin kaldırılması talebine, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal söz konusu talep ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek olumlu yaklaşmıştı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen olarak konu ile ilgili talebi gerek toplu görüşme ve toplu sözleşme masasında gerekse açtığı davalarla sürekli gündemde tuttuklarını belirterek, söz konusu meslek grubundan alınan damga vergisinin kaldırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Genel Başkan Memiş, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 2 yıllık sözleşme imzalayan aile hekimlerinin yaklaşık 1200 TL civarında, aile sağlığı elemanlarının yaklaşık 400 TL kazanımları olacağını belirtti. Memiş, 1 yıllık sözleşme imzalayan 4/C’li çalışanların da yaklaşık 120 TL’lık bir kazanım elde ettiklerini söyledi. (İHA)

Özelleştirme.Net Notu

Bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”‘un 17. maddesinde; Damga Vergisinden İstisna Edilen Kâğıtlar listesine geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmelerde eklenerek bu sorun ortadan kaldırılmış oldu.

You may also like...