Dağ Fare Doğurdu

Uzun yıllardır beklenen ve bütün sıkıntıların çözümü olarak gösterilen kararname nihayet yayımlandı. Çok karışık bir kararname olması nedeniyle tam olarak anlaşılması için sizler için bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Sözün en başında moralinizi bozmaktan hiç memnun değilim ancak “Dost acı söyler” gerçeğiyle, dağın fare doğurduğunu söyleyebilirim.

4/B’nin İçinde 4/C

Daha önce yetkili sendika başkanının söylediği gibi 4/B’nin içinde 4/C gibi bir durum oluşturulmuş. 4/C’nin uygulaması olan bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma şekli 4/B’nin içine yerleştirilmiş ancak mevcut 4/C’liler bu kapsamda değerlendirilmemiş.

4/C’den Gelenlere Farklı Uygulama

Mevcut 4/B’lilerden farklı olarak geçici ve mevsimlik çalışmanın eklendiğini söyledik ama 4/C’lilerin bu kapsama dahil edilmediğini de söyleyelim. 4/C’den geçenler için de farklı uygulama söz konusu.

Birincisi, 4/C’den gelenlerin daha önce de KHK’da yazdığı gibi emekliliği hak ettiği gün sözleşmesi fesholuyor. İkincisi ise mevcut 4/B’de yer alan unvanlarla değil yeni tahsis edilen unvanlarla geçiş yapılıyor. TÜİK çalışanları “Anketör” unvanıyla, diğer kurumlarda çalışanlardan yüksek öğretim mezunları “İdari Büro Görevlisi” diğerleri ise “İdari Destek Görevlisi” oluyor. Mevcut 4/B’de ise; “Destek Personeli” ve “Büro Personeli” unvanları vardı. Bunun ne fark yaratacağını yazının sonunda göreceksiniz.

Özelleştirilen Kurumlardan Geleceklerin Durumu

Özelleştirilen kurumlardan gelenlerin de aynı usul ve esaslarla 4/C’den geçenlerle aynı muameleyi de göreceklerini de söyleyelim. Sadece aralarındaki tek fark; 4/B’nin doğası gereği alınacak ücretlerde çalışma yılı farkı olacak.

Kimler Geçemeyecek?

Öncelikle 2 Nisan 2018 itibariyle emekliliği dolanlar bu kapsamda geçiş yapamayacaklar. Ayrıca, daha önce 4/C’ye geçiş hakkı olup geçmeyen, geçiş yapıp herhangi bir sebeple ayrılanlar da bu şartlarla 4/B’ye geçemeyecek.

Alınacak Ücretler

Aslında herkesin en çok merak ettiği husus bu. Her şey gelip, alınacak ücrete dayanıyor. Halk arasındaki tabirle herkes gibi 4/C’liler de; “Ele geçen, cebe girene” bakıyor. Çok güzel şeyler söylemek isterdim ancak her zamanki gibi risk alıp anladığımı yazmak istiyorum. Gerçi sonradan söylediğimiz çıkıyor ama neyse uzatmayalım. Her ne kadar geçiş yapan personel için farklı bir ücret yapısı oluşturulmamış ise de farklı unvanlar tahsis edilmesi durumu karıştırıyor. Zira kararın son maddesinde ek ödeme oranları belirtiliyor ki bu da aynı ücreti alsak bile mevcut 4/B’lilerle “800 TL” gibi bir ek ödeme farkı yaratıyor. Normalde en yüksek devlet memuru maaşının %100’ü kadar ek ödeme almamız gerekirken %20’si kadar alacağımız anlamına geliyor ve “Personeli” ile “Görevlisi” arasında böyle bir fark ortaya çıkıyor.

TÜİK’de Farklı Uygulama

TÜİK çalışanlarına gelince durum biraz daha karışıyor. TÜİK’de mevcut 4/C’li olarak çalışanlar “Anketör” unvanıyla geçiş yapıyor ancak bu unvanın şartı en az lisans düzeyinde mezuniyeti olması. Peki lisans mezunu olmayanlar ne olacak? Bu duruma, 5.Madde de yer alan tablo açıklama getiriyor. Tablodan anlaşılacağı üzere lisans mezunu olmayan 4/C’liler bir yıldan az süreli çalışanlar kapsamında istihdam edilecek ve 2. Madde deki şartlarla çalışacaklar.

Sonuç

“Statüler çok fazla, bunların azaltılması gerekir” denildi ancak hepsinin de şartları korunarak 4/B’de birleştirilmiş oldu. Sonuç olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, kelimenin tam anlamıyla bir çorbaya dönmüş durumda.

Her ne kadar 4/C’liler genel olarak mevcut 4/B’lilerin şartlarıyla geçiş yapmış olsalar da bir iki ufak farklılıkla mali olarak hiç bir artısı olmayacağı gibi belki de bazı durumlarda mevcuttan daha düşük bir ücret alanlar da olabilecek.

Bunu kabul etmeyip yine bize çok kızanlar olacak ancak Özelleştirme.Net’in misyonu gereği; gerçeği, 4/C’lilerle buluşturmak adına bu açıklamaları yapma gereği duydum.

Saygılarımla
Süleyman ÜSTÜN
Özelleştirme.Net Genel Koordinatörü

You may also like...