Çivi: “Mücadelemizin amacı 4/B değildir”

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda 4/C kadro konusuna açıklık getirdi.

Genel Başkan Ayhan Çivi; Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğünde çoğunluğu 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin katılımı ile yapılan toplantıda 4/C ‘liye kadro çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Son günlerde basında yer alan haberlerin sadece duyuma göre yapılmış yorumlardan ibaret olduğunu belirten Çivi, 4/C personele kadro konusunda hükümet tarafından alınmış herhangi bir resmi karar yoktur. Bu konuda bir niyetin ötesinde atılmış somut bir adım bulunmamaktadır, dedi.

Çivi şunları söyledi;

Aralık ayında yapılan kamu personeli danışma kurulu toplantısında gündeme gelen konular yeni değildir. Bunların tamamı daha önce de konuşulmuş konulardan ibarettir.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik 4/C’li personelle ilgili statü değişikliğinin gündemde olduğunu ifade etmiştir. Buradan kadro verilecek gibi bir anlam çıkarmak son derece yanlış bir yönlendirmedir. Statü değişikliği ile 4/B’ye geçiş de olabilir.

Biz 4/C personelin kesinlikle 4/A statüsüne geçirilmesini istiyoruz. 4/B’nin 4/C’ye göre çok farklı kazanımları olmayacaktır.
4/B statüsünde;

– Kıdem yoktur

– Görevde yükselme yoktur,

– Nakil hakkı çok kısıtlıdır,

– Ücret yine Bakanlar Kurulunca belirlenir,

– Yine yıllık sözleşme vardır

Sonuç olarak bizim mücadelemizin amacı 4/B değildir. Yetkili sendika bunu bir kurtuluş olarak görebilir ama bizim için öyle değildir.

2014 YILI 4/C BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA YARGIYA BAŞVURU YAPACAĞIZ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirmeden nakledilen personelin 2014 yılında çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarını hukukçularımız inceliyor.

Hukuka aykırı konuları üyeleirmiz adına yargıya taşıyacağız.

SLOGANLARLA HAK ARANMAZ

4/C konusunda en başından beri mücadele ediyoruz. Sendika hakkının elde edilmesiyle başlayan hukuk mücadelemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar ulaşmıştır. AİHM’den henüz bir bildirim gelmedi.

Ancak biz umutluyuz. Birtakım sendikaların hamasi nutukları veya sloganlarının içi boştur. Haksen dışında somut kazanım elde eden bir çalışma da olmamıştır.

– Fazla çalışmaların iş sonu tazminatına yansıması,

– İş sonu tazminatından kesilen gelir vergisinin iadesi,

– Hukuka aykırı sözleşme fesihlerinin iptali,

– Emekliliğini hak eden personelin sözleşmesinin feshinin iptali

Somut hukuki kazanımlarımızdır.

Ayrıca, devam eden önemli davalarımız vardır.

4/C personelin boş vaadlerin peşinden gitmesi kendi kendini kandırması demektir. (Hak-Sen)

You may also like...