CHP’li Havutça’dan kadro teklifi

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, çalışma ilişkilerinde güvencesizlik, hukuksuzluk, ucuzluk ve örgütsüzlük anlamına gelen başta taşeron işçiler olmak üzere, geçici işçiler, sözleşmeli ve 4C’li olarak çalışanların kadro verilmesi ile ilgili kanun teklifi hazırladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, çalışma ilişkilerinde güvencesizlik, hukuksuzluk, ucuzluk ve örgütsüzlük anlamına gelen başta taşeron işçiler olmak üzere, geçici işçiler, sözleşmeli ve 4C’li olarak çalışanların kadro verilmesi ile ilgili kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarında, KİT, belediye gibi kamu hizmeti görülen yerlerde çalışan geçici (mevsimlik) işçi, sözleşmeli personel ve 4C statüsünde çalışanlara kadro verilerek güvenceli olarak çalışmaları öngörülüyor.

Havutça, kanun teklifinin gerekçesinde “Bugün bir askeri darbenin ürünü olan 1980 Anayasası bile vatandaşların çalışma hakkını, bu haklarını kamu hizmetlerinde değerlendirme hakkını, Devletin de çalışanların yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve işsizlikten korunmalarını hüküm altına almışken, AKP iktidarı çalışanların çalışma hayatında yaptığı yasal düzenlemeler ile başta insan olmaktan doğan haklarını, evrensel hukuk değerleri ve sosyal devlet ilkesi gereği olan haklarını ellerinden bir bir almaktadır” dedi.

AKP iktidarında, kamuda alt işveren, hizmet alımı gibi adlar altında kadrolu kamu çalışanı yerine taşeron tercih edilmeye başlandığını, taşeron işçiliğin özellikle eğitim ve sağlık sektöründe ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Havutça, kanun teklifin gerekçesinde, “Taşeron uygulaması; maliyetlerin özellikle de işgücü maliyetinin düşürülmesini amaçlayan, çalışma ilişkilerini güvensizleştiren, sendikasız ve toplu sözleşmesiz ve hatta iş kanunu dışında işçi çalıştırmanın bir aracı durumundadır. Taşeronun gerçek boyutlarını ortaya koyacak sağlıklı istatistik veriler olmasa da Türkiye’de 1980’li yıllarda artmaya başlayan taşeronluğun, AKP döneminde tam bir patlama yaşandığı kaçınılmaz bir gerçekliktir. Kamudaki pek çok asli görev kapsamındaki işler; 4/B’li sözleşmeli personel, 4/C’li geçici personel, özel kanunlara göre sözleşmeli personel, geçici ve mevsimlik işçiler ve taşeron şirket işçileri ile yapılır duruma getirilmiştir. AKP iktidarında taşeronlaşma tam 5 kat artarak; 1,5 milyona ulaşmıştır” diyerek emekçilerin en temel sorunlarına dikkat çekti.

4857 sayılı İş Kanununun 2’inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu ek fıkraları yürürlükten kaldırarak kamuda taşeron işçiliği sonlandıran kanun teklifi halen Kamu İhale Kanunu hükümlerince kamu kurum, kuruluş ve bağlı ortaklıklarında hizmet alımı ile yüklenici firmalar tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesini öngörüyor. Kanun teklifi 4C olarak bilinen çalışanların da aynı işi yapmak suretiyle istihdam edildikleri kamu kurum, kuruluş ve bağlı ortaklıklarında çalıştırılmak üzere kadrolara alınmasını düzenliyor. 5620 Sayılı Kanun hükümlerince kamu kurum ve kuruluşlarında, bağlı ortaklıklarında geçici (mevsimlik) işçi statüsünde çalışanların da kadroya alınmasını sağlayan kanun teklifi ile sözleşmeli çalışanların da kadroya alınmasına da olanak tanınıyor. (Gazete Kamu)

You may also like...