CHP’li Gök 4/C’lileri sordu

Ankara CHP Milletvekili Levent Gök, devletin sürekli işlerinin kadrolu personel eliyle yürütülmesinin temel esas olduğunu, buna karşın 4/C’li sözleşmeli geçici personelin birçok devlet kurumunda daimi işleri yürütür pozisyonda bulunduğunu belirterek, Başbakan Erdoğan’a, “4/C’lilerin kadroya ve 4/B statüsüne geçirilmesini düşünüyor musunuz?” diye sordu.

CHP’li Gök, TBMM Başkanlığı’na, Başbakan Erdoğan’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vererek, “kamuda özelleştirme mağdurları olarak bilinen” sözleşmeli geçici personellerin sorunlarının her geçen gün kısmi düzenlemelerle ele alındığını, fakat bunun taraf personelin istek ve talepleri doğrultusunda yeterli düzeyde olmadığını vurguladı. CHP’li Gök, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinde C bendi ‘Sözleşmeli Geçici Personel’ demektedir. Belirli bir pozisyonda 3 ay, 5 ay veya 6 ay vb. gibi belirli süre ile çalıştırılan kişilerdir. Yasaya göre devlet bu şekilde istihdam yapabilir. Fakat bugün bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve birçok kurumda 4/C’liler daimi işleri yürütür pozisyonda bulunmaktadırlar.11 ay 28 gün çalıştırılan ve daimi kadrodaki işleri görenlere sözleşmeli geçici personel denilmesi mantığa aykırı bir durumdur.” Temel esasın devletin sürekli işlerinin kadrolu personel eliyle gördürülmesi olduğunu belirten Gök, “4/C’liler açısından sorun olarak addedilebilecek konuların başında ücret adaletsizliği ve görev tanımlarının olmayışı gelmektedir. Bu nedenle kanun ve uygulanabilirlik açısından birçok konuda mağdur olan 4/C’lilerin kadro düzenlemelerinde kendine yer bulmak ve kadroya alınmak istemektedirler” dediği önergesinde şu soruları yöneltti:

“-4/C’lilerin kadroya ve 4/B statüsüne geçirilmesini düşünüyor musunuz?
-4/C’lilerin aile yardımı, döner sermaye, seyyanen yapılan zamlardan ve ek ücret adı altındaki ek ödemelerden yararlandırılmalarını düşünüyor musunuz?
-4/C’lilerin mezuniyet dereceleri göz önünde bulundurularak görev tanımlarını yapacak mısınız?
-4/C’lilerin izin gün sayılarının devlet memurları izin izin gün sayısına göre düzenlenmesini sağlayacak girişimlerde bulunacak mısınız?” (Milliyet)

You may also like...