CHP’den yiyecek ve yakacak yardımı teklifi

Havutça, kış mevsiminde bu yardımların daha anlamlı olacağını söyledi.

CHP, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere, yiyecek ve yakacak yardımı yapılması için kanun teklifi verdi.Teklif kamu çalışanlarının da yakacak yardımı almasını öngörüyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif; 4/B, 4/C ve 4/D çalışanlarına yani sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere, yiyecek ve yakacak yardımı yapılmasını öngörüyor.

Teklife göre kamu hizmetlerini yapan memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere, yiyecek ve yakacak yardımı yapılacak.

Yiyecek yardımı her ay, memur maaş katsayısının 1500 sayısı çarpımı ile hesaplanarak çalışana ödenecek.

Yakacak yardımı Aralık, Ocak, Şubat aylarında, her ayın başında, memur maaş katsayısının 1500 sayısı çarpımı ile hesaplanarak çalışana verilecek.

Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile yardımlardan ne şekilde yararlanılacağı düzenlenecek.

Teklifin gerekçesinde, kamu çalışanlarına yakacak yardımı yapılmasının mevzuatta yer alıyorken yapılan düzenlemeler sonrasında bu yardımın yürürlükten kalktığı belirtilerek, bu kanun teklifi ile kamu çalışanlarının yakacak yardımının da almasının amaçlandığı belirtildi. (Gerçek Gündem)

You may also like...