Çelik: “Kararı, siyasi otorite verecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, 4/C’Lilerin kadroya geçirilmesi hususunda kararı siyasi otoritenin vereceğini söyledi.

Faruk ÇELİK, meclis genel kurulunda; sorulan sorular üzerine, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi için çalışmalarını yapıp bu işin nasıl sonuçlanacağının siyasi otoritenin vereceği karara bağlı olduğunu söyledi.

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya)

Değerli milletvekilleri, çalışma hayatıyla ilgili acil çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü yönünde Sayın Başbakan ve bakanlar tarafından aylar önce, hatta yıllar önce sözü verilen düzenlemeler maalesef bu tasarıda da yer almamıştır. AKP Hükûmeti Müslüman’a gâvur eziyeti yapmaktadır. İki yıl önce başta belediyeler ve il özel dairelerinde çalışanlar olmak üzere, sözleşmelilere kadro sözü veren Sayın Başbakan değil miydi? Sözleşmelilere kadro çalışması yapıldığını açıklayan, aylar önce “Önümüzdeki Bakanlar Kuruluna geliyor.” diyen Sayın Çalışma Bakanı değil miydi? Sayın Bakan, ne oldu da hâlâ kadro kanununu getirmiyorsunuz? Yüksekokul mezunu olan ve bürolarda çalışan işçi ve geçici işçiler kadro beklemekte, sulama birliklerinde mağdur edilen çalışanlar kadro beklemektedir. AKP Hükûmeti hakla, hukukla ve insafla bağdaşmayan 4/C uygulamasında inat etmekten, zulüm uygulamaktan âdeta keyif almaktadır. Aldıkları yetersiz ücretle ayakta durmaya çalışan 4/C’liler üvey evlat muamelesi görmektedir. 4/C mağdurlarına kadro sözü verenler siz değil misiniz? 4/C’lilere aile yardımı verileceğini söyleyen Sayın Hayati Yazıcı değil miydi? Sayın Bakan, sözleşmelileri, 4/C mağdurlarını ve işçileri kadrolara alacak düzenlemeyi neden getirmiyorsunuz? Bu çalışanlar daha ne kadar bekleyecek? “Taşeron işçileri köle gibi, bu kabul edilemez.” diyerek aylar önce iyileştirme için çalışma başlatıldığını söyleyen Çalışma Bakanı değil miydi? AKP Hükûmeti bu soruna bir türlü çözüm getirmediği gibi, Orta Çağ zihniyetini andıran taşeronlaşmayı daha da artırmış, kamunun her alanına sokmuştur. Taşeron işçileri insanca çalışma koşullarından uzak, iş güvencesi olmadan, sendikasız, izin hakkı ve fazla mesai verilmeden köle gibi çalıştırılmaktadır.

Yine, tam altı yıl önce, kadroya geçemeyen geçici ve mevsimlik işçilerin durumuna üzülen, “Bu işçi kardeşlerimizin sorununu çözmek inşallah yine bizlere nasip olur.” diyen Sayın Başbakan değil miydi? On binlerce işçi devletin asli ve sürekli işlerini yapmalarına rağmen yılın belli dönemlerinde işten çıkarılmaktadır. Sayın Bakan, geçici ve mevsimlik işçilerin sorununu ne zaman çözeceksiniz?

Devletin asli ve sürekli hizmetinde çalıştırılan sözleşmeliler, 4/C’liler, işçiler, taşeron işçileri, geçici ve mevsimlik işçiler mutlaka kadrolara atanmalıdır, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.

REŞAT DOĞRU (Tokat)

Ayrıca, 4/C kapsamında çalışan işçilere de kadro sözü verilmesine rağmen şu anda kadro alamamış durumdadırlar. Özellikle, Tekel işçileri on bir ay çalışmakta ve de çok az maaş almaktadırlar. Onlar da çok büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu insanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve yüzlerinin gülmesi ne zaman sağlanacaktır?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa)

ÇELİK, “4/C’lilerle ilgili; biz, kamu personeli sistemimizin çok parçalı olduğunu söylüyoruz. Şu anda dört statü var. Bu statülerin azaltılmasından yanayız ama bu statüleri azaltırken yöntemle ilgili tabii, sosyal taraflarla birkaç kez araya geldik, aslında taraflarla toplantılarımız tamamlamış olduk ve nihai olarak şu anda siyasi iradede karar. 657’de yapılacak değişiklikler ve statülerin azaltılıp azaltılmaması konusu inanıyorum ki son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.” dedi. (Özelleştirme.Net)

You may also like...