Çelik: “Kararı, siyasi otorite verecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, 4/C’Lilerin kadroya geçirilmesi hususunda kararı siyasi otoritenin vereceğini söyledi.

Faruk ÇELİK, meclis genel kurulunda; sorulan sorular üzerine, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi için çalışmalarını yapıp bu işin nasıl sonuçlanacağının siyasi otoritenin vereceği karara bağlı olduğunu söyledi.

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA KALAYCI (Konya)

Değerli milletvekilleri, çalışma hayatıyla ilgili acil çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü yönünde Sayın Başbakan ve bakanlar tarafından aylar önce, hatta yıllar önce sözü verilen düzenlemeler maalesef bu tasarıda da yer almamıştır. AKP Hükûmeti Müslüman’a gâvur eziyeti yapmaktadır. İki yıl önce başta belediyeler ve il özel dairelerinde çalışanlar olmak üzere, sözleşmelilere kadro sözü veren Sayın Başbakan değil miydi? Sözleşmelilere kadro çalışması yapıldığını açıklayan, aylar önce “Önümüzdeki Bakanlar Kuruluna geliyor.” diyen Sayın Çalışma Bakanı değil miydi? Sayın Bakan, ne oldu da hâlâ kadro kanununu getirmiyorsunuz? Yüksekokul mezunu olan ve bürolarda çalışan işçi ve geçici işçiler kadro beklemekte, sulama birliklerinde mağdur edilen çalışanlar kadro beklemektedir. AKP Hükûmeti hakla, hukukla ve insafla bağdaşmayan 4/C uygulamasında inat etmekten, zulüm uygulamaktan âdeta keyif almaktadır. Aldıkları yetersiz ücretle ayakta durmaya çalışan 4/C’liler üvey evlat muamelesi görmektedir. 4/C mağdurlarına kadro sözü verenler siz değil misiniz? 4/C’lilere aile yardımı verileceğini söyleyen Sayın Hayati Yazıcı değil miydi? Sayın Bakan, sözleşmelileri, 4/C mağdurlarını ve işçileri kadrolara alacak düzenlemeyi neden getirmiyorsunuz? Bu çalışanlar daha ne kadar bekleyecek? “Taşeron işçileri köle gibi, bu kabul edilemez.” diyerek aylar önce iyileştirme için çalışma başlatıldığını söyleyen Çalışma Bakanı değil miydi? AKP Hükûmeti bu soruna bir türlü çözüm getirmediği gibi, Orta Çağ zihniyetini andıran taşeronlaşmayı daha da artırmış, kamunun her alanına sokmuştur. Taşeron işçileri insanca çalışma koşullarından uzak, iş güvencesi olmadan, sendikasız, izin hakkı ve fazla mesai verilmeden köle gibi çalıştırılmaktadır.

Yine, tam altı yıl önce, kadroya geçemeyen geçici ve mevsimlik işçilerin durumuna üzülen, “Bu işçi kardeşlerimizin sorununu çözmek inşallah yine bizlere nasip olur.” diyen Sayın Başbakan değil miydi? On binlerce işçi devletin asli ve sürekli işlerini yapmalarına rağmen yılın belli dönemlerinde işten çıkarılmaktadır. Sayın Bakan, geçici ve mevsimlik işçilerin sorununu ne zaman çözeceksiniz?

Devletin asli ve sürekli hizmetinde çalıştırılan sözleşmeliler, 4/C’liler, işçiler, taşeron işçileri, geçici ve mevsimlik işçiler mutlaka kadrolara atanmalıdır, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamalıdır.

REŞAT DOĞRU (Tokat)

Ayrıca, 4/C kapsamında çalışan işçilere de kadro sözü verilmesine rağmen şu anda kadro alamamış durumdadırlar. Özellikle, Tekel işçileri on bir ay çalışmakta ve de çok az maaş almaktadırlar. Onlar da çok büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Bu insanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve yüzlerinin gülmesi ne zaman sağlanacaktır?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa)

ÇELİK, “4/C’lilerle ilgili; biz, kamu personeli sistemimizin çok parçalı olduğunu söylüyoruz. Şu anda dört statü var. Bu statülerin azaltılmasından yanayız ama bu statüleri azaltırken yöntemle ilgili tabii, sosyal taraflarla birkaç kez araya geldik, aslında taraflarla toplantılarımız tamamlamış olduk ve nihai olarak şu anda siyasi iradede karar. 657’de yapılacak değişiklikler ve statülerin azaltılıp azaltılmaması konusu inanıyorum ki son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.” dedi. (Özelleştirme.Net)

You may also like...

 • kaçak güreşme sayın bakanım

  sayın bakanım gene kaçak güreşiyon…

  bitirin artık şu adeletsiz çalışma sistemini

  gasp ettiğiniz kadroları geri verin artık

  söylediklerinizle yaptıklarınız bir biriyle uyuşmuyor

 • tedaş

  açık sözlü olun… dürüst olun.. ya Evet Ya Hayır deyin..

  veya deyin ki.. bizlerin yetkisi bu kadar başka yetkimiz yok.

  Bu işi Başbakan çözecek..

 • zorla aldığınız kadrolarımızı geri verin sadece başka bir şey istemeyiz.

 • DOĞAN

  TEK SORUN SİYASİ OTORİTEYSE BUİŞ TAMAMDIR DEMEKKİ ÇÜNKÜ HERKES BİLİYORKİ İSTEDİĞİNİZ HER TASARIYI VE KANUNU MUHALEFETİN DESTEĞİ OLMADAN İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÇIKARACAK SAYISAL ÇOĞUNLUĞA VE GÜCE SAHİPSİNİZ. BUNU BİLMEYENDE YOK.İŞİN ÇÖZÜM MERCİİ SADECE SİZ ENBAŞTADA SAYIN BAŞBAKANDIR…

 • yılmazdemir

  ancak yukarıdan vahi gelse de bu 4/c mağdurlarına birşey verse yoksa vermez çünkü kendileri kin ve nefretle bakıyorlar bizlere ve çoluk çocuğumuza geleceğimize

 • demet

  Sayın Başbakanım Ben sulama Birliğinde Çalışmaktayım…artık Sulama birliklerinde Çalışan İşçilere de kadro verin…Bizde Kamu da Çalışıyoruz.Sulama Birliklerinde çalışanları magdur bırakmayın..Bizde Kadro İstiyoruz Sulama Birliklerinde Çalışan İşçiler olarak..

 • tahsin

  siyasi otorite derken.siyasi otorite siz deyilmisiniz.resmiyeti kaybolmuş mahalli midareiken tüzel kişilikli kooperatife dönüştürülmüş.sulama birliklerinde kadrolu işçi çalıştırılıyor.ve orda maaş alamıyoruz mağdur oluyoruz.sokaktaki çocuk bile nasıl kadrolusunuz da maaş alamıyorsunuz.diyor.bizde cevap veremiyoruz .siyasi otoritede taşeron işçilerinin maaaşlarını devlet güvencesi altına alıyor alsın istemiyor deyiliz ama kadrolu işçileri neden görmezden geliyor.