Çelik: “Eşitliğe aykırılık teşkil etmez”

Devlet kapısında emeğin değeri daha da ucuzladı, geçici işçi sayısı arttı.

CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, lise mezunu olup 25 yıl görev yapan bir memur emeklisine ödenebilecek emekli ikramiyesi tutarının 32 bin 267, 11 TL olduğunu açıkladı.

-GEÇİCİ PERSONEL SAYISI ARTTI-

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, üçer aylık dönemler itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen kamu istihdamına ilişkin verilere göre 2011 yılı ikinci döneme ait geçici personel sayısının 21 bin 546 olduğunu söyledi. Çalışma Bakanı, aynı döneme ilişkin kamudaki istihdam sayısının ise 3 milyon 64 bin 980 olduğunu ifade etti.

Çalışma Bakanı, yıllar itibarıyla geçici personel sayısının; 2007 yılı dördüncü dönemde 16 bin 527, 2008 yılı dördüncü dönemde 16 bin 336, 2009 yılı dördüncü dönemde 16 bin 989 ve 2010 yılı dördüncü dönemde 18 bin 481 olduğunu bildirdi.

-“GEÇİCİ DE OLSA İŞ ORTAMI YARATIYOR”-

Bakan Çelik, geçici personel statüsü adı altında böyle bir istihdam biçiminin oluşturulması ile yaşam hakkının ortadan kaldırılmadığı gibi, getirilen düzenlemenin çalışanlara geçici de olsa iş ortamı yaratmayı amaçladığı ve sosyal devlet ilkesinin gereklerine de uygun olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanı, kadrolu ve sözleşmeli personele geçici personelden farklı kuralların uygulanıyor olmasının girmiş oldukları farklı hukuksal statüden kaynaklanan bir özelliğin gereği olduğunu ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceğini ifade etti.

-25 YIL GÖREV YAPAN MEMUR 32 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK-

Çalışma Bakanı Çelik, lise mezunu olup 25 yıl görev yapan bir memur emeklisine 5434 sayılı Kanunun 89. maddesine göre 3. derece 1. kademe intibakı ve 800 ek gösterge rakamı üzerinden 1 Ocak 2012 tarihli memur maaş katsayı esas alınarak ödenebilecek emekli ikramiyesi tutarının 32 bin 267,11 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Çelik, geçici personelin emekli olduğunda alabileceği iş sonu tazminatının ise, geçici personel olarak yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplandığını ve her bir hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödendiğini söyledi.

-CHP’Lİ AKGÖL: “ANKARA’DA BİR EVİN ODASI BİLE ALINMAZ”-

Soru önergesine verilen yanıtı ANKA’ya değerlendiren Hasan Akgöl, “32 bin TL’ye ancak ucuz bir araba alınabilir. Eskiden emekli ikramiyesi ile insanlar bir ev alır, küçük bir dükkan açar bir de araba alırdı. Şimdi ancak eski bir araba alabilir. 32 bin liraya Ankara’da evin bir odası bile alınmaz” dedi. (ANKA)

You may also like...