Çalışanlardan Toplu Sözleşme İstek ve Önerileri

657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/C Maddesine Göre Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Geçici Personel’in 2013 Yılı Toplu Sözleşme İstek ve Önerileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili torba yasa kapsamında yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personelin kadro sorunu, 4/C’lilerin kapsam dışı bırakılarak diğer çalışanların tamamının kadroya alınması ile
sonuçlanmıştır.

Gerek Memur-sen gerekse Çalışma Bakanı’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde yapılacak Toplu Sözleşme sürecinde kanayan yaranın bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

Bülent Arınç Bey’inde anlattığı gibi Bakır ve Azot fabrikaları özelleştirmesinden sonra ortada kalan ve emekliliklerine çok az bir süre kalan işçi personelin mağduriyetlerini gidermek amacıyla 2004 yılında 4/C ye ataması yapılmış ve bu kişiler mecliste uzun süre milletvekillerini ayakta alkışlamışlardır. Daha sonra devam eden Tekel ve halen devam etmekte olan enerji özelleştirmelerinde durum farklılık göstermiştir.

İşçisi de içine konularak satılan ve devri gerçekleşen kurumlarda işçi personelin 6 ay süresi içerisinde firmanın çalışmak istememesi durumunda Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca 657 ye tabi 4/C kapsamında herhangi bir kuruma ataması yapılır. İşçi Personelin 6 ay sonrasında ise iş akdinin fesih edilmesi durumunda hiçbir hakkı kalmamaktadır. Mağduriyetler işte bu noktadan sonra artış göstermektedir.

4/C ye geçiş için Devir Sözleşmesine konulan 6 ay kısıtlaması (6 Aylık süre zarfında işten atılan işçi personel 4/c kapsamında değerlendirilirken,6 aylık süre sonunda özelleşen firmalarla çalışan personelin işten atılması durumunda hiçbir hakkı kalmamaktadır.) zamanla firmaların maliyetleri bahane ederek emekliliğine uzun süre kalmış çalışanları sizin uzun yıllarınız var, burada emekli olamazsınız tehditleriyle elini kuvvetlendirmekte ve bu durum işçi personelin özelleşen firmalarda çalışmasının önünü tıkamaktadır.

Başbakanımızla yaptıkları görüşmelerde ise biz onlarla çalışmak istedik istiyoruz fakat onlar yatmayı tercih ediyorlar diyerek bizi kamuoyu ve başbakanın gözünde olumsuz göstermektedirler. Zaten medyanın büyük bölümünü de ellerinde bulunduran bu şirketlerin yanlı bakışı 4/C personelinin kendini ifade etmesini zorlaştırmaktadır.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 4/B ve TRT de çalışan sözleşmeliler için Ahmet Gündoğdu ile beraber verdiği müjde esnasında 4/C lileri neden kadroya almıyorsunuz sorusuna Faruk Çelik, 4/c lilerin kadroya alınması durumunda devri gerçekleşmeyen yerlerde kalifiye personelin kalmayacağını öne sürmüştür.

Bu yanlış bir düşüncedir ve sorunun hallolması için devri gerçekleşecek yerlerde 6 aylık geçiş süresinin tamamen kaldırılması sorunun çözümüne direk etkide bulunacaktır.

Sn. Başbakanın, Sn. Bülent Arınç Bey’in, Sn. Faruk Çelik’in, Sn. Nurettin Canikli’nin zaman zaman televizyon programlarında 4/C çalışanlarının sorunlarını halledeceğiz şeklinde açıklamaları 4C’ yi kadro konusunda dönülmez bir yola sokmuştur.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 4/C li personel ne istediğini bilmiyor şeklinde yapmış olduğu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. 4/C liler ne istediklerini çok iyi bilmektedir. Emekliliğine 3 yıldan az süre kalmış personel emeklilikte hak ve maaş kaybına uğramamak için işçi kadrosu ya da aynı şartlarda devam etmek istemekte diğer personel ise memur kadrosuna atanmak istemektedir. Memur kadrosu isteyen %90 kesim teknik okul ya da Üniversite mezunu olup 4/C statüsü kapsamında ataması yapıldığı kurumlarda ne iş olsa yaparım abi modunda çalıştırılmaktadır. Köle tabiri de buradan gelmektedir.

Hükümet 4/C çalışanları meselesinin gündeme geldiği her platformda biz onlara iş verdik depoya kaldırdık çok merhametli davrandık, haklar konusunda iyileştirmeler yaptık şeklinde açıklamalarda bulunmakta sorunu görmezden gelmektedir.

Ayrıca yapılan açıklamalarda 4/C istihdam modelinin ortadan kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilmektedir. 4/C kapsamında TUİK’te Anketör,Seçim vb. işlerde çalıştırılmak üzere mevsimlik geçici personele ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. 4/C nin kaldırılmaması gerektiğini belirten Sn.Faruk ÇELİK bu söylemiyle özelleştirme sonrası iş akdi sona eren personelin yerinin 4/C olmadığını göstermektedir.

4/C modelinin kaldırılması mümkün gözükmüyorsa 2007-2013 yılları arası çeşitli sözleşmeli,vekil vb.. personele verilen kadrolar gibi 4/C kapsamında şuan mevcut çalışan personele kadro verilmesi yönünde çalışma yapılmalıdır.

Kamuoyunda 2009 yılında yapılan tekel eylemi sırasında adını daha çok duyuran 4/C sadece tekelcinin içinde olduğu bir çalışma düzeni değildir. 2004 yılı ve sonrasında KPSS, sözlü, yazılı mülakat neticesinde işe giren ve özelleştirme neticesinde kadroları ellerinden alınan bu personel, özelleşen yerdeki kadrosu ve bütün hakları ile başka kurumlara atanan memurlardan, kendisinin neden ayrı tutulduğunu merak etmektedir.

4C’lilerin %80 i KPSS ile işe girmişlerdir. KPSS ile işe giren personelin özelleştirme sonucu haklarının tamamı elinden alınırken,

• 2007 tarihinde Köy Hizmetleri ve belediyelerde çalışanı 280 bin geçici işçiye kadro verilmiştir.

• 2008 tarihinde TRT kurumunda çalışan 781 geçici personel 4/B kadrosuna atanmıştır.

• 2010 tarihinde Kızılay hastanelerinde çalışan personel talepleri doğrultusunda 4/B kadrosuna atanmıştır.

• 2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı kurumda çalışan 4 bin vekil imam-hatip ve müezzin-kayyum 4/B kadrosuna atanmıştır.

• 2011 tarihinde 270 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir.

• 2011 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde fahri olarak çalışan bin imam-hatip ve kuran kursu öğreticisi 4/B kadrosuna atanmıştır.

• 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilat Kanunu çerçevesinde kurumda çalışan 1500 geçici personel kurum içi yapılacak sınavla idari teşkilat kadrolarına atandılar

• 2012 tarihinde e Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan vekil ebe ve hemşirelerden durumu uygun olanlar 4/B kadrosuna atandılar.

2013 tarihinde başbakanımızın grup toplantısında ifade etmesinden sonra sayıları 100 bini bulan 4/B’li sözleşmeli personel, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre çalışan sözleşmeli personel, 4924 hükümlerine
göre çalışan sözleşmeli personel ile TRT, Gençlik Spor gibi kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir.

Sözleşmeli, Geçici İşçi Kadrosu, vekil imam-hatip ve müezzinkayyum, fahri olarak çalışan imam-hatip ve kuran kursu öğreticisi, vekil ebe ve hemşire şeklinde kamuda istihdam edilip, kadroya geçirilen çalışanlar mevcutken, Özelleşen kurumlardan 4/C kapsamına alınan Daimi İşçi kadrosundaki işçi çalışanlarına, 4/C statüsünün reva görülmesinin izahı yoktur.

Bu yanlıştan geçte olsa dönüleceği noktasında inancımızı korumakta olup, Hak ve Adalet duygusunun ön planda tutulacağı bir Toplu Sözleşme süreci yaşarak, 4/C çalışanlarının da Kadroya geçirilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

SAYGILARIMIZLA
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 4/C ÇALIŞANLARI (Kamu Ajans)

You may also like...