Büro Memur-Sen 4/C’lilerin sorunlarını bakana iletti

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile birlikte Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i ziyaret eden Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, bakanlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini iletti.

Bakan Sadullah Ergin, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi için genel kurulda ve komisyonlarda gerekli desteğin verileceğini, boş bulunan yazı işleri müdürlüğü kadrolarına ise gerekli atamaların yapılacağını söyledi.

Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Büro Memur-Sen Genel Eğitim Sekreteri İdris Maden ile birlikte Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i makamında ziyaret etti.

Bakan Sadullah Ergin’e Memur-Sen’in hazırladığı anayasa kitabını veren Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu, halkın beklediği yeni anayasanın biran önce yapılması gerektiğini söyledi. Yeni anayasa çalışmalarına konfederasyon olarak akademik çalışmalarla katkı sunduklarını belirten Gündoğdu, “Yeni anayasa bireyi merkeze alan, hak ve özgürlüklerden yana, sendikal örgütlenmenin önünü açacak, inançlara saygılı, herkesin inancını inandığı gibi yaşamasının güvencesi olacak şekilde yapılmalı. Toplumun her kesimi yeni anayasanın biran önce yapılmasını bekliyor. Bizde Memur-Sen olarak yeni anayasanın en kısa zamanda yapılması gerektiğini her platformda gündeme getiriyoruz ve yaptığımız çalışmalarla yeni anayasaya destek veriyoruz. Anayasanın yapılması konusunda hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Siyasilerimizden artık üzerine düşeni yapmasını, yeni anayasayı bir an önce yapmalarını bekliyoruz” dedi.

PERSONEL HAK ETTİĞİ ÜCRETİ ALAMIYOR

Ziyarette Adalet Bakanlığı çalışanlarının sorunlarını gündeme getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporu Bakan Ergin’e sundu. Bakanlık ve adliye personelinin iş yoğunluğu nedeni ile günün büyük bir kısmını çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Genel başkan Yusuf Yazgan, personelin yoğun iş yükü altında çalışmasına rağmen hak ettiği ücreti alamadığını söyledi. Maaşların biran önce arttırılarak adaletsizliğin giderilmesini isteyen Yusuf Yazgan, “Ülkemizin bel kemiği olan kurumlardan birisi olan Adalet Bakanlığı çalışanları adil uygulamalardan faydalanamıyor. Çalışanların nöbet paraları, havuz paraları ellerinden alındı. Fazla mesai ücreti ise yok denecek kadar az veriliyor. Adalet dağıtan ancak adil uygulamalardan faydalanamayan personelinin moral ve motivasyonunun arttırılması gerekiyor. Bozulan çalışma barışının tekrar sağlanmasını istiyoruz. Bunun için kazanılan ancak daha sonra geri alınan havuz paraları, nöbet ücretleri personele geri verilmelidir. Tüm adalet çalışanlarına hak ettiği ücret biran önce verilmelidir. Ayrıca yargı paketlerinde tüm adliye çalışanlarının görev tanımları yapılmalıdır. Zabıt kâtipliği güçlendirilmelidir. Adalet hizmetleri sınıfı oluşturularak özlük ve sosyal haklar bu çerçevede göz önüne alınmalıdır. Yargılama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılmalıdır. Görevde yükselme sınavına katılarak 70’in üzerinde puan alan yazı işleri müdürlerinin ikinci sınava kadar boşalacak yazı işleri müdürlüğü kadrolarına atamaları yapılmalıdır” dedi.

MÜBAŞİRLER GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA ALINMALI

Adliyelerdeki yargılama faaliyetinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için mübaşirlerin önemli görevler üstlendiğini belirten Yusuf Yazgan, mübaşirlerin yaptığı iş ve işlemler nedeniyle genel idari hizmetler sınıfındaki unvanlardan bir farkının bulunmadığına dikkat çekti. Mübaşirlerin genel idari hizmet sınıfına alınması gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirileceğiyle ilgili madde 3. Yargı Reformu Paketi içerisinde yer aldı ancak tasarı Başbakanlıktan TBMM’ye gönderilirken bu madde tasarıdan çıkarıldı. Mübaşirler bu uygulama ile önce sevindirildi sonra mağdur edildi. Mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesiyle ilgili madde komisyonlarda tasarıya eklenerek mübaşirlerin hakkı verilmeli, mağduriyet giderilmelidir” diye konuştu.

4/B’LİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ

Adliyelerde çalışan bazı 4/B’lilerin, kadroya alınan diğer 4/B’li personelle aynı gün sınava girmesine rağmen komisyonlardan veya Bakanlıktan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle kadroya geçemediklerini ifade eden Yazgan, “4/B’liler arasında kadroya geçemeyen personel var. Bunlar diğer kadro alan 4/B’li personelle aynı gün yazılı sınava girdi ama şu anda mağdur durumdalar. Kadroya geçemeyen personelin açtığı ve kazandığı örnek davalar var. Yeni davaların açılmasına gerek duyulmadan tüm 4/B’liler biran önce kadroya alınmalıdır” dedi.

4/C’LİLERE KADRO VERİLMELİ

Konuşmasında 4/C’lilerin sorunlarına değinen Büro Memur-Sen Genel Başkanı, kamudaki 4/C’li personelin özlük hakkı bulunmadığını ve aldıkları ücretlerle geçinmekte zorlandığını kaydetti. Yusuf Yazgan, “Kamuda yaklaşık 45 bin 4/C’li personel çalışıyor. Kadrolu personelle aynı işi yapan 4/C’liler biran önce kadroya alınmalıdır. 4/C’liler kadroya alınıncaya kadar diğer çalışanlar gibi mesai ücreti, aile yardımı ve çocuk yardımından yararlanmalıdır. Ayrıca 4/C’lilerin tam yıl çalıştırılmalı, yılsonlarındaki çıkış huzursuzluğun giderilmesi gerekmektedir. Adliyelerde mesaiye kaldıkları halde ücret alamayan 4/C’liler’in bu durumu düzeltilmelidir” şeklinde konuştu.

SORUNLARLA İLGİLİ GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Raporu inceleyen ve talepleri dinleyen Adalet Bakanı Ergin, personelin çalışma şartlarını en iyi hale getirmek için gerekenlerin yapılacağını söyledi. Mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi için genel kurulda ve komisyonlarda gerekli desteğin verileceğini belirten Sadullah Ergin, boş bulunan yazı işleri müdürlüğü kadrolarına gerekli atamaların yapılacağını kaydetti. Bakan Ergin, dava açılmasına gerek duyulmadan kadroya geçemeyen 4/B’lilerin mağduriyetinin ise en kısa zamanda gidereceklerini açıkladı. Bakanlıkta uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının oluşturulacağını ifade eden Ergin, gerekli şartları taşıyan personelin bu kadrolara atanacağını duyurdu. 4/C’lilerin çalışma ve özlük haklarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Ergin, raporda yer alan diğer sorunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. (Büro Memur-Sen)

You may also like...