Bunlar da CHP nin müjdeleri

Kamuda taşeron işçilik, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) gibi uygulamalara son verilecek. Bu personel memur ve işçi kadrolarına geçirilecek.

CHP 2011 Seçim Bildirgesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bugün açıklandı.

CHP seçim bildirgesindeki sözlerden kamu çalışanlarını ilgilendiren en önemli kısma aşağıda yer verilmiştir.

KAMUDA TAŞERONLAŞMAYA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA SON
• Kamu hizmetlerinin tam zamanlı, iş güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından görülmesi ilkesini benimseyeceğiz.
• “Eşit değerde işe eşit temel ücret” uygulamasını hayata geçirecek, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliklerini gidereceğiz.
• Kamuda taşeron işçiliği, sözleşmeli personel (4/B) ve geçici personel (4/C) gibi uygulamalara son vereceğiz. Bu personeli memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.
• Başta sağlık hizmetleri olmak üzere, yerel yönetimlerde, KİT’lerde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçiliğine son vereceğiz. Taşeron işçileri ILO normlarına göre kadrolu olarak çalıştıracağız.
• Ücretli çalışanların farklı statülerde istihdamından dolayı hak ve özgürlüklerinde ayrımcılık yapılması uygulamasına son vereceğiz.
• Kamudaki öğretmen açığını kapatmak için atama bekleyen öğretmenlerin atamalarını bir an önce gerçekleştireceğiz. Tüm sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçireceğiz.
• Kayıt dışı istihdam sorununu, kayıt dışılığı özendiren aşırı yükleri azaltarak, kayıt içine girmeyi teşvik ederek ve denetime ağırlık vererek çözeceğiz.
• Daha çok iş, daha çok sosyal güvence, daha adil paylaşım
• Kamu personelinin seçiminde ve yükseltilmesinde etik değerlerin yüksekliği ve mesleki yetkinliği temel ölçüt alacak, dil, din, mezhep, etnik köken ve cinsiyet ayrımcılığına son vereceğiz.
• Kamu personel yönetiminde aile birliği ilkesini esas alacağız. (Memuruz.Biz)

You may also like...