Bu adaletsizlik hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?

TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekli Didem ENGİN, özelleştirme mağduru 4/C’li personellerin talep ve beklentilerini gündeme getirerek “Adında ‘adalet’ geçen bir partinin mensupları olarak yıllardır devam eden bu adaletsizlik hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?” diye sordu.

DİDEM ENGİN HÜKÜMET’E ÖZELLEŞTİRME MAĞDURU 4/C’Lİ PERSONELİ HATIRLATTI: “ADINDA ‘ADALET’ GEÇEN BİR PARTİNİN MENSUPLARI OLARAK YILLARDIR DEVAM EDEN BU ADALETSİZLİK HİÇ Mİ VİCDANINIZI SIZLATMIYOR?”

“Özelleştirme mağduru 4/C’li personellerin bütün kazanılmış özlük haklarından mahrum bırakıldığını Meclis’te daha önce de hatırlatmıştım” diyen Didem ENGİN, bu çalışanlarımızın ünvanlarını kullanamadıklarını, imza yetkilerinin olmadığını, görevde yükselme, derece, kıdem gibi haklardan yoksun olarak çalışmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

4/C’LİLER 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİNDE DE UNUTULDU

Ayrıca 4/C’lilerin ve ailelerinin, aynı işi yapan kadrolu personel ile aralarında bulunan maaş farklarının da yıllardır giderilmesini beklediklerini hatırlatan Didem ENGİN, “3. dönem toplu sözleşmesinde kendilerine verilen sözler tutulmayan 4/C’liler, 4. dönem toplu sözleşmesinde de unutulmanın hayal kırıklığını yaşıyorlar” diye konuştu.

VİCDANINIZ HİÇ Mİ SIZLAMIYOR?

4/C’li personelin ve ailelerinin Meclis’teki sesi olan Didem ENGİN, AKP Hükümeti’ne “Adında ‘adalet’ geçen bir partinin mensupları olarak yıllardır devam eden bu adaletsizlik hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?” sorusunu yöneltti.

You may also like...