Bozkurt, kadro için teklif verdi

CHP Milletvekili Bozkurt, Kamuda çalışan 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi ve 4/C statüsünün tamamen kaldırılması için Kanun teklifi verdi.

Kamuda çalışan 4C’lilerin kadroya alınması ve 4C statüsünün tamamen kaldırılması hususunda CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt teklif verdi.

4/C’lilerin kadroya alınması ve 4/C statüsünün tamamen kaldırılması yönünde teklif veren CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, kamuda aynı birimlerde aynı işi yapmalarına rağmen farklı statülerde bulunmaları nedeniyle memurlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden pek çok farklılık bulunduğunu belirtti.

Teklifin gerekçesinde son yıllarda güvencesiz istihdam edilen kamu çalışanı sayısının hızla arttığını, 4/C olarak tabir edilen güvencesiz istihdam modelinin neredeyse kamu kurumlarının asli istihdam biçimine dönüştüğünü ifade eden CHP’li Bozkurt, 4/C’lilerin düşük ücret ve sosyal haklardan yoksun bir şekilde çalıştığını, içine düştükleri geçim sıkıntısı nedeniyle de aile düzenlerinin ve sağlıklarının bozulduğunu belirtti.

4/C ÇALIŞANLARINA KADRO TEKLİFİ

Kanun teklifinin gerekçesinde “Birçok kurumda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin aynı işi yaptığı çalışma arkadaşlarından daha az kazanması, uğradıkları haksızlığın en önemli göstergesidir.” ifadelerine yer veren CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 4/C’li çalışanların kadro ve diğer kamu çalışanları ile aynı sosyal hakları talep ettiğine dikkat çekti.

Bozkurt, Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasını isteyerek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi, Anayasanın eşitlik ilkesinin gereği olarak ayrım yapılmaksızın tüm kamu personelinin arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması ve 4/C statüsünün tamamen yürürlükten kaldırılması için Kanun Teklifi verdi.

You may also like...