Boynumuzu eğmeden hakkımızı talep ediyoruz

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesine göre çalışan Geçici Personel’e bir yılda sadece 30 gün hasta olma hakkı verildiğini biliyor muydunuz?

Evet, çalışma hayatının kangren olmuş yarası 4/C konusunda bugün başka bir dram daha yaşanıyor. Geçtiğimiz gün, Dünya Kanser Günü’ydü. Tüm yetkililer bugünle alakalı güzel mesajlar paylaştılar ama biz 4/C’liler, mesajdan daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü aramızda kanser tedavisi gören arkadaşlarımız var ve tedavileri 30 günden fazla sürüyor. Bu durumda ücret alamadıkları için maddi sıkıntıya düşüyorlar.

Bakanlar kurulu Kararı’nda; “Geçici personele, resmî tabip raporu ile belgelenen hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Bir yılda 30 günü aşan hastalık hallerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Yani otuz günü aşan raporlarda personel ücret alamamaktadır. Halbuki diğer statülerde çalışanlar 2 yıla kadar ücretli izin alabiliyor.

Toplu sözleşmede karara bağlanılmış olmasına rağmen kadro verilmemesi bir yana sadece BKK’nın bir maddesinin değiştirilerek yapılabilecek bir değişiklik neden yapılmaz anlamak mümkün değildir. Bu en temel insan haklarının başında yer alan bir konudur. Her şeye bir mazeret bulunur ancak bu konuda mazeret kabul edilemez.

İşte 4/C’li bir kanser hastasının kaleminden 4 Şubat

Öncelikle bugünde bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımıza şifalar dilerim. 4 Şubat Dünya kanser günü büyüklerimiz idarecilerimiz moralinizi yüksek tutun, stres sıkıntı yok diyorlar. Amenna Hayat tarzınızı değiştirin diyorlar peki nasıl. Hep yazdım söyledim dilim yettiğince anlatmaya calıştim. Mücadele ettim söylemim şu ki 4/C li olarak çalışan bir devlet memurunun sözleşmesi gereği yılda 30 gün rapor alma hakkı var bu süre aşımında kurumundan maaş alamamakta ve sgk primi yatırılmamaktadır. Şimdi sorma hakkı bende olsun bu hastalıkla mucadelede moral lazımda biz 4/C lilerde nasıl olsun tedaviyimi düşunelim yoksa çalışma zorunluluğunu mu? 657 de yani kadrolu memurlarda iki yila kadar ücretli izin ve tedavi hakkı var fazla bir şey istemiyoruz insanca yaşam ve yaşama hakki için statü değişlik talebimizi yeniliyorum. Bu ülkeye bu sisteme bir biz mi fazlazıyız. Devletimizden öyle 2700 zamda talep etmiyoruz maddi bir isteğimizde yok insanız bizlerde. Boynumuzu eğmeden eğilip bükülmeden Hakkımızı talep ediyoruz. Bu haksızlığı anlatmak veya anlatamamak Çok mu zor? (Özelleştirme.Net)

You may also like...