Bostan: “Kararname hayal kırıklığına neden oldu”

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, “Bakanlar Kurulu Kararına göre, bundan böyle 4/C’li personelin görev yeri değişikliği yapabilmesinin önü açıldı.

Ancak, gerek Mali haklar gerekse özlük hakları ile ilgili olarak başkaca bir değişiklik içermeyen karar çalışanlar arasında hayal kırıklığına neden oldu” dedi.

4/C’li personelin çalışma şartlarını, Mali ve özlük haklarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan,

yazılı bir açıklama yaptı. Bostan açıklamasında, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 28 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 4/C’li personelin çalışma şartlarını, Mali ve özlük haklarını belirleyen Bakanlar Kurulu Kararına göre, bundan böyle 4/C’li personelin görev yeri değişikliği yapabilmesinin önü açıldı. Ancak, gerek Mali haklar gerekse özlük hakları ile ilgili olarak başkaca bir değişiklik içermeyen karar çalışanlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Hatırlanacağı üzere 2012 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde, 4/C’li personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olarak belirlenmesi karara bağlanmıştı. Ama kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olmasının kamudaki yeknesaklığa olumsuz etki ettiği, aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak bir tarafta görece yüksek maaş alan diğer tarafta ise insan onuruna yaraşmayan haklarla çalıştırılan kesimlerin aynı anda bulunmasının adalet ilkesine aykırı olduğunu hatırlatmamıza rağmen yayımlanan Karar’da 4/C kapsamında çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları görmezden gelinmiş, birlikte hizmet ürettikleri kurumlarda kadrolu ve diğer sözleşmeli personelin faydalandığı döner sermaye ödemesi 4/C’li çalışanlarımızdan esirgenerek, söz konusu personele insan onuruna yaraşmayan maaş ödeme ısrarı sürdürülmüştür. Bununla birlikte 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011’de bir sendika ziyareti sırasında “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen aile yardımı ödeneği Bakanlar Kurulu Kararlarında yer almamıştır. 2011 yılı başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması ve bu adaletsizliğin ısrarla sürdürülmesi, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin aileyi ve çocukları koruma mantığının, istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması ve öncelikle 4/C’li personelin insan onuruna yakışmayan ücret almaktan kurtarılmasını, döner sermaye ve ek ödemeden faydalandırılmasını ve Sayın Hayati Yazıcı’nın aylar önce verdiği aile yardım ödeneği sözünün hayata geçirilmesini beklemekteyiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

You may also like...