Bostan: “Ek ödeme talep ettik”

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, Devlet Personel Başkanlığına bir dilekçe göndererek, 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin de ek ödemeden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talepte bulunduklarını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Hanefi Bostan, 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen kamu personelinin aynı Yasa’nın 4/A ve 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen personele ödenen ek ödemeden yararlanamadığını hatırlattı.

Her ne kadar geçici personel adı altında istihdam edilseler de, 4/C’li personele sözleşmesinde yazan ücretler dışında hiçbir parasal ve özlük hakkın verilemeyeceğinin kabul edilmesi mümkün olmadığını belirten Bostan, “Aynı kurumda aynı işi aynı sorumluluk altında ifa eden diğer kamu personelinin yararlandığı ek ödeme hakkından 4/C’li personelin de yararlandırılması eşitlik ve hakkaniyet gereğidir. Nitekim Danıştay 12. Dairesi’nin 2013/725 E, 2013/8623 K. sayılı ve 26.11.2013 tarihli kararı ve ülke genelinde açılan davalarda verilen emsal yargı kararlarında, geçici personele sözleşmesinde yazan ücretler dışında ücret ödenemeyeceği ibaresinin, geçici personelin ücret dışında hiçbir parasal ve özlük haktan yararlanamayacağı şeklinde yorumlanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, 4/C’li personelin ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin bireysel işlemlerin iptali yönünde kararlar verilmektedir” diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak Devlet Personel Başkanlığına bir dilekçe gönderdiklerini söyleyen Bostan, “657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personelin de ek ödemeden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talepte bulunduk” ifadelerini kullandı. (İHA)

You may also like...