Bostan: “4/C’liler için kampanya başlattık”

Türkiye Kamu Sen ve Türk eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi için mektup kampanyası başlattıklarını söyledi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, 4/C’lilerle ilgili açıklama yaptı. Hanefi Bostan, yaptığı yazılı açıklamada kamuda aynı işi yapan kişilerin aynı haklara sahip olmadığını iddia ederek “Ülkemizde kamu kurumlarında uygulanan farklı istihdam şekilleri çok başlı ve karmaşık bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar nedeniyle kamuda aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında ücret adaletini sağlamak da sosyal eşitliğe ulaşmak da mümkün olamamaktadır” dedi.

Hanefi Bostan, “Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda en kısıtlı imkânlarla çalışan kesim olan 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personelin de kadroya geçirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye Kamu-Sen olarak üvey evlat muamelesi gören ve bir türlü kadroya alınmayan 4/C’liler için harekete geçerek, mektup kampanyası başlattı” şeklinde konuştu.

4/C’liler için mektup kampanyası başlattıklarını belirten Hanefi Bostan, “Kampanya kapsamında, cumhurbaşkanı, başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilmek üzere mektuplar hazırladık. Aşağıda örneği verilen mektupları, 4/C’li çalışanlar, ilgili mercilere göndererek, kadroya alınmalarını talep edeceklerdir. Mektupta, 4/C’li personel istihdamının kamuda ayrımcılık haline geldiğine vurgu yapılarak, söz konusu personelin iş güvencesi, ek ödeme ve döner sermaye gibi haklardan mahrum bırakıldığı ifade edildi. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine rağmen, 4/C’li çalışanların kapsam dışında bırakıldığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde yasalaşan 6552 sayılı kanunla 4/C’li personelin kendi içinde bir ayrıma tabi tutularak özelleştirme dolaysıyla iş akitleri fesh edilerek 4/C’li olan personele emekli oluncaya kadar çalışabilme hakkı getirilirken, TÜİK gibi kurumlarda ihtiyaç dolaysıyla istihdam edilen personelin bu haklardan mahrum bırakılmasının bir insan hakkı ihlali olduğu belirtildi” ifadesini kullandı.

Bostan, mektupların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderileceğini kaydederek, “Kamuda, ortaya çıkan bu adaletsizliklerin giderilmesinin tek yolunun 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi olduğu belirtilen mektuplar, cumhurbaşkanı, başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gönderilecektir” diye konuştu. (Milliyet – İHA)

You may also like...