Bize, çifte bayram yaşatın

Tam Zamanlı 4/C’liler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’na seslenerek anne baba ve çocuklarımıza mübarek kurban bayramıyla birlikte çifte bayram yaşatın dediler.

Bildiğiniz üzere 23 Ağustos 2015 Tarihinde imzalanıp 29454 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmündeki 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 36/2. Maddesinde “Özelleştirme Mağduru Tam Zamanlı 4/C liler için 4/B pozisyonuna geçirilmeleri yönünde çalışma yapılmasına dair karar alınmıştı. Beklentimiz, sürecin başladığı 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 31.12.2017 tarihinde süresi bitecek olan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 36/2. Maddesinin yürürlüğe konularak tüm 4/C’lilerin anne baba ve çocuklarına mübarek kurban bayramıyla birlikte çifte bayram yaşatmanızdır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

Sayın Bakanım,

Özelleştirilen kurumlardan, iş akdi feshedilerek 4/C pozisyonuyla tekrar istihdam edilen ben, öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerim. Çalışma hayatına dair sorunların çözümüne, bir anne şefkati ile yaklaşacağınıza ve sendikal kimliği de olan şahsınızın, toplu sözleşmedeki adımızla “Tam zamanlı 4C’lileri” daha iyi anlayacağınıza olan inancımın tam olduğunu bilmenizi isterim.

Sayın Bakanım,

Göreve gelmenizin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Faruk Çelik gerekse içinde bulunduğumuz toplu sözleşme sürecinde istişarelerde bulunduğunuz Sendika Konfederasyon Başkanlarının da belirttiği üzere kamunun kanayan yarası 4/C sorunu devam etmektedir.

Bildiğiniz üzere 23 Ağustos 2015 Tarihinde imzalanıp 29454 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmündeki 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 36/2. Maddesinde “Özelleştirme Mağduru Tam Zamanlı 4/C liler için 4/B pozisyonuna geçirilmeleri yönünde çalışma yapılmasına dair karar alınmıştı.”

Yine buna bağlı olarak Maliye Bakanlığı; “Özelleştirmenin devam ettiği ve 50 bin 4/C adayının daha olduğunu,” belirterek 4/C lilere kadro verilmesine şerh düşmüştü. 25 Ağustos 2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği üzere; “Özelleştirilen kurumlardan 4/C’ye geçiş süresi iki yılken, süresiz hale getirilmiştir. Bu kararla, 4/C’ye geçen işçi sayısının azaltılması hedeflenmiş, son DPB verilerinden de görüleceği üzere 2016 yılında 4/C ye sadece 114 kişi geçiş yapmıştır. Böylece, Maliye Bakanlığının şerh gerekçesi de büyük oranda ortadan kalkmıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı sonucunda 3. Dönem Toplu Sözleşme döneminde yaklaşık 20 bin kişi olan Tam Zamanlı 4/C’li sayısı emekli olanların yerine yeni geçişler olmayınca 18 binlere düşmüştür.

3. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde oluşturulan Komisyonlar sonucu, Maliye Bakanlığınca yapılan hesaplamalarda 4/C’lilerin, 4/B pozisyonuna geçirilmelerinin maliyeti: 138 Milyon TL/yıl, 4/A pozisyonuna geçirilmelerinin maliyeti ise: 80 milyon TL/yıl olarak hesaplanmıştır.

Sayın Bakanım,

2015 yılında, dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından meclis açılır açılmaz Toplu Sözleşme kararlarının uygulanacağı sözü gerçekleşmemiş, son olarak 16 Nisan 2017 Referandumu öncesi Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM tarafından konunun çözülmesi için ilgili Bakanlıklara talimat verdiği sözü de bizlere umut olmuştur. Beklentimiz, sürecin başladığı 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 31.12.2017 tarihinde süresi bitecek olan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 36/2. Maddesinin yürürlüğe konularak tüm 4/C’lilerin anne baba ve çocuklarına mübarek kurban bayramıyla birlikte çifte bayram yaşatmanızdır.

Hepimiz, memurlarla aynı işi yaparken, hatta kimimiz daha fazla eğitimliyken emeğimizin karşılığını alamamaktayız. “Çalışanın yanında” olduğunuzu ve bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. Bir kadın olarak, bir anne olarak daha iyi haklarla çalışmamı sağlayacağınıza inanıyorum. Kalb-i ihtiram ve muhabbetle yardımınızı arz ederim.

Tam Zamanlı 4/C

You may also like...