Biz kimiz? Kimleriz?

Hukuk ve Yamalı 657. Aynı Kamu binasında ayni aidiyetle aynı odada ayni işi yapan personele yapılan ayrımcılığa maruz iken aynı Hukuk binasında aynı Hukuku savunan Hakimlerin verdiği hukuksal garebete 4/C liler adına bir yenisi daha eklendi.

Bunun adı Danıştay 12.Daire 4/C liye Ek ödeme verilir diye karar vermişken 11.Dairenin Tüik personeli vasıfsız beden işcisi tanımını yaparak kararı bozması hukuk içinde hukuksuz adaleti getirmiştir.

Burada sorgulanması gereken 4/C lilerin kamu personeli olup 657 ye tabi olması, Memur Sendikalarına üye iken Danıştayın vasıfsız işler tanımı yapması mı? Yoksa Danıştayın Bu personelin çalıştığı kurumları vasıfsız olarak görmesi mi? Oysa vasıf ve eğitim gerektiren ve sürekli yenilenen bilgi gerektiren bir Kurum olan Tüik Avrupa Birliğine uyum yasasıyla ilk entegre olan Kurumdur. Bu kurum ülkenin Kalkınması açısından hayati önem arz eden verileri derlerken Danıştayın Vasıfsız Beden işcisi diye.tanımladığı bu personel tarafından yapmaktadır. %54 gibi bir statüyle yürütülen bu bu çalışmalarda Personelin işe alımında aranan şartlar en az yüksekokul mezunu şartı.aranmakta ve bu statüde istihdam edilmek için belli bir.süre çalışıp kendini kabul ettirmesi gerekir.

Oysa Vasıfsız Beden işcisinin yaptığı işler bellidir.Kamuda dahi istihdamda Yardımcı Hizmetler personeli eliyle gördürülen bazı hizmetlerde dahi bu personele Vasıfsız denilmemektedir. **Kamuda memur eliyle gördürülen işler Vasıfsız diye nitelendirilemez.

Burda asıl sorun ilgili Bakanlığımızın Bu işe. DPB el koyması ve sorunu çözmesidir.Bizler gerek Sendikamız adına Gerekse 4/C li çalışanlar olarak Hukuk sisteminin Yaptığı Hukuksuz tanımlamayı kabul etmediğimizi

Bir kez daha tekrarlayarak Soruyoruz Biz kimiz?Kimleriz?

Tuik 4/C liler Adına Bülent Çelikkol

You may also like...