BES’ten tüm güvencesiz emekçilere kadro eylemi

KESK’e bağlı BES Kocaeli Şubesi tarafından, 4/B, 4/C ve Taşeron çalıştırmanın kaldırılması ile tüm güvencesiz emekçilere kadro verilmesi istemiyle basın açıklaması düzenlendi.

İzmit Tepecik Mahallesi Yavuz Sokak Afyonoğlu Kardeşler İş Hanı’nda bulunan sendika binasında düzenlenen basın açıklamasına konuşan Şube Başkanı Akın Şişman AKP Hükümetinin belediyelerdeki sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi konusunda çalışma başlattığını söyleyerek kamu işçilerini hükümetin izlediği politika karşısında mücadele verebilmek için BES’te örgütlenmeye davet etti.

Şişman, “Bugün kamuda 500 binin üzerinde taşeron işçi, 20 bin civarında 4/C’li ve 200 bin civarında 4/B’li güvencesiz koşullarda çalıştırılırken hükümetin sadece belediyelerdeki 20 bin çalışanı kadroya geçirme planı samimiyetten uzak ve seçim yatırımı amaçlı bir plan olduğunu söyleyen Şişman, “AKP hükümeti hazırlamış olduğu Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda zadece kamuda değil tüm emek alanında güvencesiz ve esnek çatıştırmayı esas hale getirecek adımlar atmaktadır. Bu çerçevede çalışma ilişkilerinde katılım olarak nitelediği sendika, iş güvencesi, tam zamanlı çalıştırma, kıdem tazminatı gibi konuları, tasfiye edilecek konular olarak nitelemekte ve bu katılıkları ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmaktadır.”dedi.

Şişman, “TBMM’den geçirilen ve halen Cumhurbaşkanının onayını bekleyen Toplu İş İlişkileri Yasası’nın 30’dan az işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikayı yasaklayan hükümleri, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları, asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmek suretiyle daha düşük tutarlara çekme girişimleri, kamu çalışanlarının iş güvencesine Yeni Personel Yasası ile göz dikilmesi, Hükümetin sermayeye verdiği çalışma ilişkilerindeki katılıkların kaldırılması sözünün gereği olduğunu söyleyen Şişman: “ Amaç sermayenin vahşi sömürüsü için ülkemizi ucuz emek cenneti haline getirmektir” şeklinde konuştu.

AKP Hükümeti’nin güvencesiz çalıştırmanın ortadan kaldırılması konusunda samimi olmadığını söyleyen Şişman, “AKP Gerçekten samimiyse tüm bu politikaları derhal durdurmalı, öncelikle kamuda 4/B, 4/C, 50/D ve taşeron gibi adlar altında çalıştırılan yüz binlerce emekçinin güvenceli iş talebini yerine getirmelidir. Çünkü insanca çalışma koşulunun temeli iş güvencesidir. Güvencesiz çalıştırma koşullarında insanca yaşayacak bir ücret uygulaması gelecek güvencesi yoktur. Sendika, izin, tazminat, gönüllülük kavramlarının adı bile okunamaz. Kısacası güvencesiz çalıştırma insanlık dışı bir uygulamadır. Köleliğin bugünkü adıdır. İşsizlik oranlarının yüzde 10 civarındaki bir ülkede zaten işsizliğin pençesinde kıvranan milyonlarca insanın bu koşullarda çalışmaya mahkum edilmesi işkenceden başka bir şey değildir.”dedi. (Özgür Kocaeli)

You may also like...