Başkanlar kurulundan 4/C’lilere kadro kararı çıktı

Eğitim-Bir-Sen başkanlar kurulundan, öğrenci andının kaldırılsın, kamuda kıyafet serbestliği, karma eğitim uygulamasına son verilsin, kesintili eğitime geçilsin, okullara ibadethane açılsın ve açılımlara devam edilsin gibi radikal kararların yanında 4/C’lilere de kadro çıktı. İşte sonuç bildirgesi.

1- Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkını fiilen kullanmalarını ve ilk toplu sözleşme masasının kurulmasını sağlayacak Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Tasarısı, hizmet kolunu ve tarafsız Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu içerecek şekilde bir an önce yasalaştırılmalıdır.

2- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı unvanla çalışan farklı kurumlardaki personele yönelik ücret eşitsizliği büyük oranda giderilmiştir. Ücretlerinde iyileştirme yapılmayan öğretmen ve öğretim elemanları ile ilgili iyileştirme yapılarak kurum içi ücret dengesizliği acilen giderilmelidir.

3- Ek Ders Esaslarındaki çarpıklıklar adaletsizlik içermekle birlikte eğitim-öğretimde aksamalara neden olmaktadır. Bu çarpıklık ve adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaşların itiraz ve kabulleri dikkate alınarak ek ders esaslarında yeniden düzenleme yapılmalıdır.

4- 12 Haziran 2011 seçimlerinde ‘Yeni Anayasa’ vaat eden siyaset kurumunun sivil yeni Anayasa’ya gerekli ağırlığı vermediğini görmekteyiz. Vatandaşını ötekileştirmeyen, kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı içeren, örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıran özgürlükçü yeni bir Anayasa mutlaka yapılmalıdır.

5- Demokratik parlamenter rejimi kesintiye uğratan, demokrasiyi askıya alan, milli iradenin merkezi olan TBMM’yi kapatan 12 Eylül generallerinin yargılanmasını olumlu buluyoruz. Ancak, 28 Şubat’ı ‘postmodern darbe’ olarak bizzat kendileri ifade eden karanlık sürecin faillerinin halen yargı önüne çıkarılmamış olması, 27 Nisan e-muhtırayı gerçekleştirenlerin ellerini kollarını sallayarak gezmeleri demokrasimiz açısından büyük bir ayıptır. Ayıplardan kurtulma adına Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz.

6- Bazı demokratik hak ve bireysel özgürlüklerin kullanılamaması bölücü terör örgütüne propaganda ve hareket alanı oluşturmaktadır. Devlet; Kürt sorununda anadilde savunma hakkı, anadilin öğretilmesi ve yerleşim yerlerinin geçmişten gelen isimlerinin iade edilmesi gibi konularda somut adımlar atmalı, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni kararlılıkla sürdürmelidir.

7- Ortadoğu’da devam eden çatışma ve gerilimlerde emperyalist güçlerin nihai hedefi, Şii-Sünni çatışması üretmek, Ortadoğu başta olmak üzere, İslam coğrafyasına tamiri mümkün olmayan bedeller ödetmektir. Bölge halkları, Irak ve Afganistan örneğini dikkate alarak, oynanan bu kirli oyunu birlikte bozmalıdır.

Kuzey Afrika’daki baskıcı rejimlere karşı Tunus’ta başlayan, Mısır ve Libya’da sonuca ulaşan halk hareketlerini destekliyoruz. Suriye’deki baskıcı Esat rejiminin yaptığı katliamı kınıyor, mazlum Suriye halkının yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

8- 28 Şubat sürecinin dayatması olan kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim, mesleki eğitimde açtığı tahribatlar göz önünde bulundurularak, sonlandırılmalı, bir an önce kesintili eğitime geçilmelidir.

9- İnsanların tercihlerine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma mecburiyeti’ kaldırılmalı, demokratik eğitim hakkı verilmelidir.

10- Anayasa’nın 24. maddesinde karşılık bulan din eğitimi; 18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan seçmeli din eğitimi kararı gereği ilköğretimin 1. kademesinden başlayıp, ortaöğretimi de içine alacak şekilde uygulamaya geçirilmelidir.

11- Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 19 Mayıs törenlerinin stadyumlarda kutlanılmaması ve Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin kaldırılması gibi, eğitimde sivilleşmeye yönelik attığı adımları olumlu buluyor; Bakanlığın, öğrenci andını kaldırmasını, eğitimdeki militarist yaklaşım ve ritüelleri ayıklamasını; müfredatı değerler eğitimi odaklı olacak şekilde yeniden düzenlemesini istiyoruz.

12- ‘Kamusal alan’ yalanı insanların temel tercihlerini yok saymaktadır. Kişilerin inançlarını ve temel özgürlüklerini hedef alan kılık kıyafet dayatmalarından vazgeçilerek, Meclis dâhil, çalışma hayatı ve eğitim ortamlarında başörtüsünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

13- Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere Bakanlığa, eğitim çalışanlarına yönelik kuşatıcı, sahiplenici ve motive edici bir dilin hâkim olmasını bekliyoruz.

14- Eğitim kurumlarında şekilsel yaklaşımlardan vazgeçilmeli; takım elbise, kravat, üniforma gibi eğitimde tek tipçi uygulamalara son verilmelidir.

15- 2005 yılında getirilen ‘uzman’ ve ‘başöğretmenlik’ unvanı içeren öğretmenlikte kariyer basamakları uygulamasının bazı düzenlemelerine ilişkin açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası zamana yayılarak adeta unutturulan ‘öğretmen kariyer basamaklarında yükselme sınavı’ için gerekli yasal değişiklikler bir an önce yapılmalı ve süreç yeniden başlatılmalıdır.

16- Başta eğitim kurumları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların ve öğrencilerin ibadet ihtiyacını karşılayacak yer tahsisi yapılmalıdır.

17- Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının görev tanımları dahil olmak üzere atama ve yer değiştirmeleri bir düzenlemeye bağlanmalıdır. 4/C statüsünde çalışan personel kadroya geçirilerek, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir.

18- Öğretmenlerin haklı yer değişikliği taleplerinin önüne geçmek için getirilen bazı sınırlamaların sorunları artırdığı görülmektedir. Yılda bir defa olacak şekilde özür durumu tayin taleplerinin sınırlanması, öğrenim, sağlık özrü ve il emrine verilme gibi mevcut haklardan geriye gidişi içeren uygulama ve yaklaşımlar sorunu çözmekten uzaktır. Öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde çalışmayı sağlamak amacıyla yapılan cezalandırıcı uygulamalar yerine bu bölgelerdeki eğitim çalışanlarına ilave hizmet tazminat gibi özendirici yaklaşımlar benimsenmeli, öğretmen tayinlerinde becayişin önü açılmalı; mevzuat düzenlemelerinde paydaşların görüşlerinden azami ölçüde faydalanılmalıdır.

19- İLKSAN üyelerinin birikimleri, yönetimlerin beceriksizlikleri ve usulsüzlükleri sonucu değer kaybetmiş ve her geçen gün sandık bataklığa dönüşmüştür. Üye aidatlarının emeklilik müktesepleri üzerinden iadesi sağlanarak, İLKSAN’ın fesih süreci başlatılmalıdır.

20- Üniversiteler, her türlü düşüncenin yaşayabildiği özgür ortamlar olmalıdır. Üniversite çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalı, 2547 sayılı Kanun çağın şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmeli, YÖK’ün anayasal kimliğine son verilmelidir.

You may also like...

 • bu adamlar sendikacımı yoksa pkk nın sendikadaki bir diger kolumu ben bu görevi kesk yapıyor biliyordum ama demekki egitim -bir-sen bu figüranlıgı üstlenmiş handi andımızdaki bazı çümleler insanların kimligi ile catıştıgını kabul edelim yerleşim yerlerinin eski adları geri verilmeli derken neyi kasdediyor bu hain herifler ozaman istanbulun eski bizans dönemindeki adınıda geri verin sizin aklınızdan hangi şerefsizlik geçiyor ulan bu ülkede şerefsizlik adilik bölücülük artık bir numaralı pirim kaynagı oldu ve bu sendika meb de yetkili ve bu millet koltuk ugruna bu adilerin sendikasında hala devam ediyor koltuk ugruna ülkesini satanlarla kolkola bu egitim camiası koşuyor allah belanızı versin sizlerin topunuzun

 • MURAT

  bu açıklamaya bir 4/c li olarak çok üzüldüm.neden derseniz.? 4/C LİLERİN SANKİ HİÇ SORUNU YOKMUŞ GİBİ,SANKİ ORTADOĞUDA TUNUSUN,MISIRIN DEVRİM YAPMASI BİZİM SORUNLARIMIZDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLDUĞU DOLAYISIYLA SADECE 17.KARARIN SON CÜMLESİNDE GEÇİŞTİRME VE KANDIRMACA VE HATTA DALGA GEÇER GİBİ KARAR ALINMASINI UTANÇLA OKUDUM.ALLAH HER ŞEYİ HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN.AMİİİNNN.TÜRKİYENİN KANAYAN YARASI VE ÇALIŞMA AYIBI OLAN 4/C SORUNLARININ SADECE BİR CÜMLEYLE DİLE GETİRMEYİ VİCDANSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM

 • çok mağdur

  ARKADAŞLAR DİKKAT EDERSENİZ 4C LİLERİ 17. SIRAYA ALMIŞLAR BU NE SAMİMİYETSİZLİKTİR HÜKÜMETİN ONLARI TAKTIĞI YOK 4C LİYE KADROMU ALACAKLAR

 • turgay öter

  ben 4cli olucam ama üç ay oldu hala yerim belli değil ben engelliyim sigortam biterse zor durumda kalıcam

 • Soner Çam

  özelleştirmeden geçen 657 geçici 4/C .2012 Kasım ayında yapılacak görüşmede haklarımızın geçiktirilmemesi ve 4/A ya geçişimizin 2012 kasım ayında karara bağlanması ve geçiktirilmemesi. ilgili hala yapılandırmada sürekli uyuşmazlık komisyonunda anlaşmazlıkların uzlaşılması ve karara bağlanması ile 2012 de
  yürürlüğe girmesi

 • mustafa A.

  Oh ne ala be .Ortadoğudaki gelişmeler bile Memleketin kendi evlatları olan 4-C li personellerin sorunlarından çok daha önemli ve öncelikli olmuş . Hadi onu anladık dünya meselesi tabii ucu bize dokunur , e be kardeşim en büyük sıkıntı 4-C li personelde iken ondan daha önceki gündemlerin bir çoğu çok önemsiz kalıyor. Sevgili sendikacılar bize verdiğiniz değer bu kadarmış. Sadece küstürmeyelim adları geçsin bahsedelim durumları. Bakın sizin temsilcileriniz çalıştığım yere gelir ise bırakın çay çorbayı odama dahi giremeyecekler defolup gidecekler.Yazıklar olsun size . Özlelleştirme sürecinde yanımızda durup haklarımızı korumak yerine tam tersi elden önce siz sattınız bizi . Şimdi de hiç suçunuz günahınız yokmuş gibi saçmalayıp duruyorsunuz..

 • MISIRDA MAĞDUR OLAN SEÇİLMİŞ CYMHUR BAŞKANI MUHAMMET MURSİDİR SEÇİLDİĞİ HALDE MAKAMI MEVKİSİ ELİNDEN ALINDI HAPSE KONULDU

  TÜRKİYENİN MAĞDURLARIDA 4-C ÖZELLEŞTİRME MAĞDURLARIDIR KADROLARI ÜNVANLARIİKRAMİYELERİ ALINDIDİPLOMALARI HİÇE SAYILDI KALEM YERİNE ELLERİNE SÜPÜRGE VERİLDİ