Başbakanlığa 4/C’liler için Başvuru

HAKSEN, 4/C`linin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve 6111 sayılı Torba Yasa`daki hükümlerin 4/C`li personele de uygulanmasını talep etti.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), 4/C`linin çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Başbakanlığa başvuruda bulundu. Konfederasyon`un Başbakanlığa yaptığı yazılı başvuruda 6111 sayılı Torba Yasa`daki hükümlerin 4/C`li personele de uygulanması istendi.

ANKA`nın edindiği bilgiye göre, HAKSEN`in 4/C`li çalışanlar için Başbakanlığa başvuruda bulunduğu öğrenildi. Torba Yasa`da kamu görevlilerinin yakınlarının vefatı halinde verilen iznin 7 güne çıkarıldığı, doğum yapan kadınlara verilen süt izninin günde 3 saate çıkarıldığının belirtildiği başvuruda, 4/C`li personelin ise halen 3 gün ölüm izni ile 1.5 saat süt izni kullandığı hatırlatıldı.

Başvuruda, diğer kamu görevlileri ile aynı şartlarda hizmet veren 4/C`li personele de fazla çalışma, ek ödeme, ek ders ve döner sermaye ödenmesi talep edilerek, bu ödemelerin yapılmasına engel olan 4/C li personelin sözleşmelerinde yer alan `Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yönde hüküm konulamaz` ibaresinin kaldırılması istendi.

Başvuru metninde, yasa gereğince 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren kamu personeli ile yapılan sözleşmelerden Damga Vergisi alınmadığı belirtilerek, 4/`li personelden de Damga Vergisi alınmaması ve alınanların ise iadesi talep edildi. Anketör, hizmetli, kaloriferci, şoför vb. gibi yardımcı hizmetlerde çalışan 4/C`li personele giyecek yardımı ödenmesi, emekliliği hak eden 4/C`li personelin sözleşmelerinin yılsonunu beklenmeden fesih edilmesi nedeniyle uğradıkları hak kaybının giderilmesi istendi.

-`4/C`LİYE NEGATİF AYRIMCILIK YAPILIYOR`-

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada yasalardaki lehte düzenlemelerin 4/C`lilere uygulanmadığını, aleyhte yapılan düzenlemelerin ise derhal işleme konulduğunu söyledi.

Torba Yasa`daki düzenlemelerde 4/C ibaresinin bulunmaması nedeniyle, 4/C`li personelin Aile Yardımı alamadığını , hala damga vergisi ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Çivi, `657 sayılı Yasa`ya göre çalışan 4/C personelin sadece adı var. Yasa`nın disiplin hükümleri uygulanırken, ekonomik ve sosyal haklara ilişkin hükümler uygulanmıyor. Yasal olarak 4/C`li personele negatif ayrımcılık yapılıyor` dedi. (ANKA)

You may also like...