Başbakan’a 4/C dilekçesi

Türkiye Kamu-Sen Sivas Şubesi üyesi bir grup, 4-C΄li çalışanların sorunlarının çözümü için topladıkları dilekçeleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan΄a gönderdi.

Türkiye Kamu-Sen Sivas Temsilcisi Muzaffer Karadağ, PTT Sivas Şubesi önünde yaptığı açıklamada, 657 Sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici olarak çalıştırılan on binlerce personel ve ailelerinin yapılacak düzenleme ve çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile sorunların çözüme kavuşturulmasını umutla beklediğini belirtti. Karadağ, şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Kamuda 657 sayılı kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta. 4924 Sayılı Kanun, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olması, kamudaki yeknesaklığa da olumsuz etki etmektedir. Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki 657 sayılı kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken, maaşları da son derece düşüktür.”

Karadağ΄ın konuşmasının ardından sendika üyeleri topladıkları dilekçeleri posta yoluyla Başbakan΄a gönderdi. (Yeni Ülke)

You may also like...