Baluken, döner sermaye kararını meclise taşıdı

BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’daki 4/C’li çalışanlarla ilgili Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin kararını meclise taşıdı.

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’daki 4/C’li çalışanların döner sermayeden aldıkları payın kesilmesi ve bugüne kadar alınan payın da geri verilmesini öngören Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin kararını meclise taşıdı.

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 4/C statülü çalışanların sorunlarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’a soru önergesi sundu. Baluken, Bakan Müezzinoğlu’na Diyarbakır’da çalışan 4/C’lilerden bölge mahkeme kararı ile döner sermaye hakkının geri alınması ve bu hakkından bundan sonraki süreç için de kesilmek istenmesinin hukuki dayanağını da sordu.

TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yazılı cevaplaması istemiyle soru önergesi veren BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, güvencesiz, sosyal hak olmadan ve esnek çalışma biçimlerinin en fazla mağdur ettiği çalışanların başında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 4/C statülü çalışanlardır. Bu çalışanların kadroya geçirilmesi, sosyal haklarının tanınması ile ilgili sosyal devletin gereklilikleri gerçekleştirilmezken bu defa da Diyarbakır’da Sağlık Bakanlığı 4/C statüsünde çalışanlara yönelik yeni bir mağdur edici uygulama hayata geçirilmeye çalışıldığını belirtti.

Baluken, soru önergesinde “Diyarbakır’daki 4/C’li çalışanların döner sermayeden aldıkları payın kesilmesi ve bugüne kadar alınan payın da geri verilmesini öngören Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi sosyal bir huzursuzluğa, hukuksuz bir kararla imza atmaya çalışmaktadır. Verilmek istenen bu kararla 200’e yakın çalışandan hem döner sermaye iadesi istenmekte hem de döner sermaye kazançları engellenmek istenmektedir. Hâlihazırda karar düzeltme işlemleri mahkeme tarafından görülmektedir”

Baluken, Bakan Müezzinoğlu’nun cevaplaması için “Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 4/C statülü çalışan sayısı kaçtır? Bu çalışanların iş güvenceleri ve sosyal haklarının güçlendirilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır? Sağlık Bakanlığı bünyesinde Diyarbakır’da çalışan 4/C’lilerden bölge mahkeme kararı ile döner sermaye hakkının geri alınması ve bu hakkından bundan sonraki süreç için de kesilmek istenmesinin hukuki dayanağı nedir? Aynı durumda olan çalışanlar için Antep, Konya, Adana ve daha birçok bölge mahkemesi olumlu karar vermişken, Diyarbakır Bölge Mahkemesinin olumsuz karar vermesinin izahı nedir? Hukukun temel ilkesi olan emsal karar uygulamasının Diyarbakır’da çalışan sağlık emekçileri için geçerli olmamasının izahı nedir? Söz konusu hukuk kuralını ihlal eden yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulacak mıdır? Sadece Diyarbakır’da çalışan bu durumdaki sağlık emekçilerinin sayısı bin civarındadır. Bin sayısına ulaşan emekçileri aileleri ile beraber düşündüğümüzde bu mahkeme kararı büyük bir sosyal sorun ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Söz konusu sosyal, ailevi ve ekonomik sorunların açığa çıkmaması adına Bakanlık olarak bir girişimde bulunacak mısınız? Sosyal güvence, sosyal hak ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları Anayasa’da belirtilen sosyal devlet ilkesinin gereğidir. AKP iktidarının bu ilkeyi by pass eden politikaları sonucu özellikle sağlık alanında çalışan emekçiler büyük sorunlar yaşamaktadır. İntiharlar, aile dramları, sağlık emekçilerine şiddet gibi olgular bu AKP politikalarının türevi olarak vücut bulmaktadır. Bu kapsamda sağlık dönüşüm projesinin yarattığı mağduriyetleri ve sorunları gidermek için makro bir çalışmanız var mıdır?” (Haberler.com)

You may also like...