Ayhan ÇİVİ'den Sadullah ERGİN'e mektup

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e bir mektup yazarak yeni personel alımında geçici personele öncelikverilmesini istedi.

HAKSEN; “GEÇİCİ PERSONELE ÖNCELİK VERİLMELİ”

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi Adalet Bakanı Sadullah Ergin`e yazdığı mektupta, kamu kurumlarına yeni personel alınması yerine geçici personelin ihtiyaç duyulan kadrolara atanmalarını istedi.

ANKARA(ANKA) – Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu(HAK-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi Adalet Bakanı Sadullah Ergin`e yazdığı mektupta, kamu kurumlarına yeni personel alınması yerine geçici personelin ihtiyaç duyulan kadrolara atanmalarını istedi.

Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı`nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 2009 yılında toplam 13 bin 300 adet yeni personel alınacağına ilişkin duyurusu üzerine Adalet Bakanı Sadullah Ergin`e mektup gönderdi. Mektupta, diğer kamu kurumları ile Adalet Bakanlığı`nda ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle geçici personel atamalarının yapılmasının daha hakkaniyetli bir uygulama olacağını belirtilerek, Adalet Bakanlığı`nın her biriminde sürekli olarak görev yapan geçici personelin uluslararası sözleşmeler ile Anayasa`ya aykırı şartlarda çalıştırıldığı iddia edildi. Mektupta, geçici personelin çalışma şartları ve ücretler açısından belirtilen olumsuzluklara rağmen yıllardan beri görevini yasaların öngördüğü şekilde yerine getirdiği ancak ekonomik ve sosyal açıdan diğer çalışanlara göre son derece yeteriz koşullarda çalıştırıldığı vurgulandı. (ANKA)

You may also like...