Artık hasta olabilirsiniz

Kazanılan rapor parası ve fazla mesai ücretleri davası için Devlet Personel Başkanlığı bakanlıklara bir yazı göndererek mahkeme kararına uyun dedi.

Bilindiği üzere Danıştay 12. dairesinin 22/05/2009 tarih ve E:2009/366 sayılı kararı ile sözleşmelerdeki “rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısmın ücreti ödenmez” ve “fazla mesai ücreti ödenmez” maddelerinin yürürlüğü durdurulmuştu.

Devlet Personel Başkanlığı bakanlıklara bir yazı göndererek 2009/14538 sayılı bakanlar kurulu kararındaki ilgili maddelerin uygulanmamasını istedi. Bakanlıklarla taşra teşkilatlarına birer yazı yazarak durumu kurumlara bildirdiler.

Özelleştirme.Net olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilin Valiliklerine gönderdiği yazıyı ilk defa yayınlıyoruz.

Böylece artık 2 günden fazla alınan raporlar neticesinde maaşınızdan kesilen ücretler artık kesilmeyecek ve eğer mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsanız da fazla mesai ücreti alabileceksiniz.

You may also like...