Artık bir bakan için "yoldan çıkmış" denilince işten kovulma olmayacak

Kamuhaber sitesinin 4/C ve 4/B liler ile ilgili olarak sendika üyeliği hakkında yorum yaptığı bir haber.

Artık bir bakan için “yoldan çıkmış” denilince işten kovulma olmayacak. 4/C ve 4/B için sendika üyeliğine anlam taşımaktadır.

Bize sık sık başvuran 4/C li personele sorunlarının çözümü için önce sendikaya üye olabilme meselesi çözülsün ondan sonra bir çok şey değişecektir demekteyiz. Bazı okuyucularımız da sorunun sendika üyeliği değil, aslında bir yaşam mücadelesi olduğunu belirtmektedirler.

Okuyucularımız haklı olmadığını belirtmek yanlış olur. Fakat mücadelenin esası itibariyle hukuksal boyutta olacağını düşününce sendika üyeliğinin ne demek olduğunu açıkça sorgulamak gereklidir. Bu sorgulama da sadece 4/C li personel için değil, üyelik hakkını yeni elde etmiş olan 4/B li personel için de sorgulamak gereklidir. Bu her iki tür istihdam biçiminde özellikle 4/C de güvence denilen kavram çok zayıf olarak kurgulanmıştır. Bir bakanın yaptığı uygulamayı eleştirip bakan için yoldan çıkmış dediği için işten kovulan 4/C lilerin, sırf ekmek parasını kaybetmesin diye görev yaptığı kişilerin şahsi işlerini bile yapan geçici ve sözleşmeli personelin olduğu bir Ülkede yaşamaktayız.

Daha önce Prof. Mümtaz SOYSAL’ın kuruculuğunu yapmış olduğu KİGEM adlı şirket, geçici personelin hukuki haklarına ilişkin mücadele etmeye karar vermişti. Bu konuda Kamuhaber.net öncülük etmişti. Haberimizden sonra geçici personelin kurmuş olduğu dernek, Dava Açacağız haberini yapmasına karşılık, KİGEM’e dava için vekalet veren bir kişi bile bulunamamıştı. Kişiler dava açmaktan resmen korkmuş, dava açmaları durumunda sözleşmelerinin fesh olacağını haklı olarak düşünmüştü. Sendika üyeliği bu noktada devreye girecektir. Sendikanın dava açması için vekalete ihtiyacı yoktur. Sendika üyeleri için her zaman dava açabilir. Diğer taraftan sendikalar geçici personele ilişkin sorunları Hükümet nezdinde çok rahat dile getirme imkanına sahipler. Kamuhaber.net olarak bu noktada sendikaların dava açabilmesini daha çok önemsiyoruz. Kölelik sözleşmesinden kurtulmak gerekir. Bu mücadeleye örnek olarak 4/B li personelin devam eden mücadelesini vermek isteriz. 4/B li personel sendikaların dava açması ve nihayetinde bu yıl için Mutabakat metninde bir çalışma yapılması konusunda anlaşmaya vardılar. 4/B li personelin haklar, ödevler ve sorumluluklar konusunda daha kat edeceği çok yol vardır.

Sonuç olarak sendika üyeliği çok önemli bir başlangıçtır. Bütün okuyucularımızın da bu sendikal süreci desteklemesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

You may also like...