And-Sen kanun teklifi hazırladı

Bilindiği üzere; Toplu Sözleşme masasında memurların 3 gün içinde toplu olarak satılmasıyla birlikte 4/C kapsamında görev yapanlarda masada kadro alınma olasılığı varken, göstermelik zamla susturulmaya çalışılmış ve adeta arkalarından hançerlenmişlerdir.

Geldiğimiz bu noktada 4/C kapsamında görev yapanlar adeta modern köleler haline gelmiş ve bırakın özlük ve mali durumlarını, statü tanımları dahi belli olmayan bir konumda bir sürü olumsuzluklara göğüs gererek çalışmaya mecbur bırakılmışlardır.

Sendikamız 4/C kapsamında görev yapanların her zaman yanlarında olduğu gibi, bundan sonrada yanlarında olmaya devam edecektir. Bu sebeple; 4/C kapsamında görev yapanların insan onuruna yakışır bir şekilde kadrolu olarak yarınlara daha güvenle bakabilmeleri için sendikamız tarafından Kanun Değişikliği Teklifi hazırlamıştır. Hazırlamış olduğumuz bu Kanun değişikliği teklifimiz bu hafta Mecliste görüşeceğimiz İktidar ve muhalefet partisi Milletvekillerine verilecek ve Meclis gündemine taşınacaktır. Sendikamız bu konunun sonuna kadar takipçisi olacak ve hazırladığımız bu teklifin mutlaka meclis gündemine taşınması için bütün gayretiyle çalışmalarına devam edecektir.

SENDİKAMIZ TARAFINDAN HAZIRLANAN KANUN TEKLİFİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

“MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

657 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin ( C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması yapılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (And-sen)

You may also like...