Aile yardımı için değişiklik talebinde bulunduk

Gündemde olan torba kanun tasarısında ki aile yardımı maddesi için değişiklik önerisinde bulunduk.

Özelleştirme.Net olarak; aşağıdaki değişiklik önerisini; milletvekillerine, siyasi partilere ve sendikalara gönderdik.

“Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının ek 8. Maddesinin “sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden” ifadesinden sonra gelmek üzere; “ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince istihdam edilen geçici personellerden” metninin eklenmesini arz ve teklif ederiz.”

Umarım tasarı yasalaşırken ilgili değişiklik yapılır ve 4/C’lilerinde aile yardımından faydalanması kesinleşmiş olur.

Saygılarımla
Süleyman ÜSTÜN

You may also like...