Aile ve çocuk yardımından kesilen gelir vergisi ne olacak?

4/C’li personele ödenmekte olan Aile ve Çocuk Yardımı ödemelerinden alınan gelir vergisi kesintileri kaldırılacak mı?

Bilindiği gibi MHP Manisa milletvekili Erkan Akçay tarafından Maliye Bakanlığına bir önerge verilerek, 4/C’li personele ödenmekte olan Aile ve Çocuk Yardımı ödemelerinden alınan gelir vergisi kesintileri kaldırılacak mı sorusuna bakanlık tarafından yanıt geldi.

Maliye Bakanlığı tarafından verilen cevapta şu ifadelere yer verildi;

Aile yardımı ödeneğine ilişkin söz konusu tutarlar karşılaştırıldığında, geçici personelin gelir ve damga vergisi kesintilerinden kaynaklı olarak Devlet memurlarından daha düşük tutarda aile yardımı ödeneği almadığı, aksine Devlet memurları ile aynı tutarda aile yardımı ödeneği aldığı görülmektedir.

Dolayısıyla, uygulamada geçici personel açısından bir mağduriyet söz konusu olmadığından, anılan personele yapılan aile ve çocuk yardımlarının gelir vergisi kapsamı dışına alınması ile ilgili halihazırda yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Şeklinde cevap verilmiştir. (KPSS Haber)

Bakanlığın konuya ilişkin cevabı şöyle oldu:

“Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi hükmü uyarınca Devlet memurlarına 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134 gösterge rakamının (2.134 X 0,088817 = 189,54 TL), 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklarından her biri için 500 gösterge rakamının (500 X 0,088817 = 44,41 TL), diğer çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (250 X 0,088817 = 22,20 TL) aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek miktar üzerinden hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme” başlıklı birinci bölümünün 22 nci maddesi ile 2014 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personelin de söz konusu Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eşi için 2.533 gösterge, 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklarından her biri için 594 gösterge ve diğer çocuklarından her biri için de 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneğinden yararlanması sağlanmış ve uygulamayı devam ettirmek üzere aynı hükme 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de yer verilmiştir.

Ancak, Anayasanın 73 üncü maddesinde yer alan “Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü uyarınca geçici personelin aile yardımı ödeneği Toplu Sözleşmeyle vergiden istisna tutulamamıştır. Bu kapsamda, Devlet memurları ile aynı tutarda aile yardımı ödeneği alabilmelerini sağlamak amacıyla geçici personelin aile yardımı ödeneği gösterge rakamları daha yüksek belirlenmiştir.

Böylece, geçici personele, gelir ve damga vergisi kesintilerini düşüldükten sonra eşi için 189,52 TL, 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklarından her biri için 44,44 TL ve diğer çocuklarından her biri için de 22,22 TL aile yardımı ödeneği verilmektedir.

Aile yardımı ödeneğine ilişkin söz konusu tutarlar karşılaştırıldığında, geçici personelin gelir ve damga vergisi kesintilerinden kaynaklı olarak Devlet memurlarından daha düşük tutarda aile yardımı ödeneği almadığı, aksine Devlet memurları ile aynı tutarda aile yardımı ödeneği aldığı görülmektedir. Dolayısıyla, uygulamada geçici personel açısından bir mağduriyet söz konusu olmadığından, anılan personele yapılan aile ve çocuk yardımlarının gelir vergisi kapsamı dışına alınması ile ilgili halihazırda yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.” (Kamu Ajans)

You may also like...