4/C’liye döner sermaye müjdesi

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından Gaziantep 1. İdare Mahkemesinde açılan davada, Sağlık Müdürlüğünde 4C’li olarak görev yapan Fatma Kaplan’ın döner sermaye ek gelirlerinden faydalanmasına karar verildi.

Türkiye’de ilk kez 4C statüsünde çalışan birisinin mahkeme kanalıyla döner sermaye alma hakkına kavuştuğu bildirildi.

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tekel’in özelleştirilmesinin ardından 4C’li sözleşmeli personel olarak Sağlık Bakanlığına geçen Fatma Kaplan, diğer personel gibi döner sermaye ek ödemesinden yararlanmak için idareye yaptığı başvuruya olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi, Avukat Oğuzhan Yılmaz aracılığıyla Gaziantep 1. İdare Mahkemesine başvurarak, döner sermaye ödemesi uygulamasının özünde, personelin kuruma sağladığı katkıyla elde edilen gelirlerin ek ödeme olarak dağıtılması esasına dayandığı gerekçesiyle üyesi Fatma Kaplan’a da döner sermaye verilmesini talep etti.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesinde görülen davada, 4C statüsünde sözleşmeli olarak çalışan Fatma Kaplan’ın yaptığı görevi ile döner sermayenin işleyişine fiilen katkı sağladığının tartışmasız olduğu, bu nedenle davacının döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle, Fatma Kaplan’ın da döner sermaye ek ödemesinden yararlanmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, Anayasa’nın 125’inci maddesinin son fıkrasında yer alan ”İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmü uyarınca, yoksun kaldığı parasal tutarın davacıya ödenmesini kararlaştırdı. Buna göre, 4C’li Fatma Kaplan’a, döner sermaye ödenmesi için idareye yaptığı başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak döner sermaye ödemesi yapılmasının yolu açıldı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadroya geçirilmesinin ardından 4C’li sağlık personelinin sorunlarının çözümüne ağırlık verdiklerini belirtti.

Sağlık-Sen olarak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Arayıcı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“4B’li personel ilk göreve başladığı yıllarda, her türlü güvenceden yoksundu ve kadrolu personele göre insani sayılabilecek çoğu haktan mahrumdu. Bu sorunların büyük bir bölümü Sağlık-Sen’in mücadelesi ile çözüldü. Kısa süre önce de tüm sözleşmelilerin kadroya geçirildi. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi olarak, 4C’li personelimiz Fatma Kaplan’ın da döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için yaptığımız başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesi Türkiye’de bir ilktir. Bu mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte tüm 4C’li çalışanlar da döner sermaye alacak ve böylece önemli bir mağduriyet daha Sağlık-Sen’in çabaları ile giderilecektir.” (AA)

You may also like...