4/C’linin İş Sonu Tazminatı Yargıya Taşındı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonuna (HAKSEN) bağlı Büro Hak-Sen, 657 sayılı
Yasanın 4/C maddesine göre çalışanlara ödenen iş sonu tazminatının eksik hesaplandığı
gerekçesiyle üyesi adına dava açtı.

4/C’li olarak Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olan sendika
üyesine ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesi, ek ödemenin tazminata dahil
edilmemesi ve emekli olan memur ve işçilere seyyanen ödenen 750 TL yol tazminatının
ödenmemesi nedeniyle Ankara İdare Mahkemesine açılan davada, eksik hesaplanan tutarın yasal
gecikme faiziyle birlikte ödenmesi istendi.

Gelir Vergisi Kesilmesi Anayasaya Aykırı

Dava dilekçesinde; Davaya konusu “iş sonu tazminatı” kamu personeline ödenen “emekli ikramiyesi” ile işçilere ödenen “kıdem tazminatı” ile birebir aynı içerikte bir toplu ödemedir. Bu nedenle, anılan tazminatların ödenmesi sırasında esas alınan tüm unsurların iş sonu tazminatı açısından da kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, işçilere ödenen kıdem tazminatı ve memurlara ödenen emekli ikramiyesinden gelir vergisi kesintisi yapılmazken, aynı nitelikteki bir ödeme olan iş sonu tazminatından gelir vergisi kesilmesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia edildi.

Ek Ödemenin İş Sonu Tazminatına Dahil Edilmesi Gerekir

Dilekçede; personele, ek ödeme niteliğinde, sürekli ve düzenli olarak ve aynı miktarda ödenen fazla çalışma ek ödemesinin aylığın bir parçası haline gelmiş olduğu açıktır. Sürekli ve düzenli ödemelerin kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi hesabında dikkate alındığı açık olduğuna göre, müvekkil iş sonu tazminatının hesaplaması sırasında bu gelir kaleminin dikkate alınmamış oluşunun açıkca hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Yol Tazminatı Ödenmelidir

Kamu kurumunda çalışıyor olma ortak paydası ile, kamu görevlileri ve işçilere, emeklilik halinde 750,00 TL tutarında tazminat ödemesi yapılmaktadır. Memur ve işçilere tanınan bir hakkın, aynı kamu kurumunda “geçici personel” statüsünde çalışmış olan müvekkile tanınmaması da açıkça eşitlik ilkesine aykırıdır, denildi.

Çivi: “Yüzde 30 Eksik Ödeme Yapılıyor”

HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, dava konusu işlemler nedeniyle emekli olan 4/C’li bir personele yaklaşık yüzde 30 eksik ödeme yapıldığını, zaten oldukça zor şartlarda yaşamak zorunda olan 4/C personele yapılan ayrımcılığın emeklilikte de devam ettiğini belirterek, halen davalı idare bünyesinde, adı her ne kadar fazla çalışma ücreti olsa da, tüm çalışan 23 bin 980 4/C’linin haklarına sahip çıkacaklarını söyledi. (HAKSEN Genel Merkezi)

You may also like...