4/C’lilerin tereddütleri giderilmelidir

4/C’lilerin sözleşmeleri ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığına dilekçe gönderdik.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kamu-Sen resmi internet sayfasında bir yazı yayınlamış ve 4/C’lilerin sözleşmelerinde yaşanan belirsizlikler, aksaklıklar ve mağduriyetlerin bize iletilmesini istemiştik.

6552 sayılı Kanunla getirilen hüküm, Devlet Personel Başkanlığı’nın duyurusu ve yayınlanan “Tip Sözleşme”ye rağmen bazı kurumlarda, 4/C’li personele farklı içerikli sözleşmeler imzalatılmaya çalışıldığı, bazı sözleşmelerin başlangıç tarihinin ise 1 Ocak 2015’ten sonraki tarihleri kapsadığı yönünde farklı kurumlarda görev yapan 4/C’li çalışanlar tarafından Konfederasyonumuza bilgiler ulaşmıştır.

Ayrıca ulaşan bilgilere göre, bazı 4/C’lilerin daha önce toplu sözleşmede karar alınması rağmen 11 ay 28 günden daha kısa süre çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

Yaptığımız bu tespitleri Devlet Personel Başkanlığına bildirerek 2015 yılında 4/C’liler için yapılacak sözleşmelerdeki belirsizliklerin giderilmesi ve var olan mağduriyetlerin çözülmesi için bir yazı yayınlanması gerektiğini ifade ettik.

Konfederasyon olarak kurumlara da bu yöndeki aksaklıkların giderilmesi talebi ile girişimlerde bulunacağız, 4/C’li personelin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekirse geriye dönük işlem yapılmasını talep edeceğiz. (Kamu-Sen)

T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Ankara 20.01.2015

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrada; “Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir…” hükmü yer almaktadır.

Buna göre özelleştirme uygulamaları çerçevesinde iş akitleri feshedilen çalışanlardan 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personele emekli oluncaya kadar iş güvencesi getirilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı’nın 7 Ocak 2015 günü konu ile ilgili olarak yayınladığı görüşte de söz konusu personel ile 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olacak şekilde son kez sözleşme imzalanacağı, bu tarihten sonra sözleşme içeriği değişmediği sürece, bir daha sözleşme imzalamaya gerek olmadığı bildirilmiş, sözleşme içeriği Kurumun internet sitesinde ilgililere sunulmuştur.

6552 sayılı Kanunla getirilen hüküm, Devlet Personel Başkanlığı’nın duyurusu ve yayınlanan “Tip Sözleşme”ye rağmen bazı kurumlarda, 4/C’li personele farklı içerikli sözleşmeler imzalatılmaya çalışıldığı, bazı sözleşmelerin başlangıç tarihinin ise 1 Ocak 2015’ten sonraki tarihleri kapsadığı yönünde Konfederasyonumuza bilgiler ulaşmaktadır. Yine bazı kurumlarda ise imzalanan sözleşmenin bitiş tarihi konusunda belirsizlikler yaşandığı, kimi kurumların sözleşme bitiş tarihi belirtmezken, kimilerinin de sözleşme bitiş tarihini 31 Aralık 2015 olarak belirlediği görülmektedir. Bununla birlikte 4/C’li personelin yıllık çalışma süresi 11 ay 28 gün olarak belirlenmiş olmasına rağmen bazı kurumların da söz konusu personele daha uzun süreli çıkış vererek, çalışanlarımız açısından mağduriyetler yarattığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 4/C’li personelin 2015 yılına ilişkin sözleşmelerinde ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla, kurumlara detaylı bir bilgilendirme yapılması ve mağduriyet doğuran işlemlerin düzeltilmesi için gereğini arz ederiz.

İsmail KONCUK
Genel Başkan

You may also like...