4/C’lilerin eşi ve çocukları uzaydan mı geldi?

Türk Büro-Sen Genel Merkezi tarafından 4/C’lilerin gasp edilen haklarının iadesi için düzenlenen eylem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Eyleme Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zafer Yıldırım, Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Musa Akkaş, Cengiz Kocakaplan, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Aslan, Nejla Öksüz, Türk Büro-Sen Ankara Şube Başkanları ve çok sayıda 4/C’li çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

MEMUR TANIMI YOK EDİLECEK

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yeni düzenlemelere gidilmiştir. Burada geçen “Devlet Memurları” ifadesi “Kamu Görevlileri” olarak değiştirilmek istenmektedir. Bunun maksadı şudur. Şu anda çağdaş köleler diye tabir ettiğimiz, 4/C’li kardeşlerimizin sınıfına bütün memurları dahil etmektir. Yani insanlık ayıbı olan kölelik sistemini 2 milyon 500 bin memura dayatmaktır. Bununla birlikte, devlet memurlarının iş güvencesi ortadan kalkacak, kendilerinden olmayanı kolayca işten çıkartacaklar. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

AYNI İŞİ YAPIYORLAR, AYNI MAAŞI ALAMIYORLAR

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, “Ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Devlet kurumlarında, 657 sayılı kanunun 4-a, 4-b, 4-c, 4-d maddeleri, 1309 sayılı kanun, 2547 sayılı kanun, 3056 sayılı kanun, 4059 sayılı kanun, 5258 sayılı kanun, 209 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun, 540 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 181 sayılı KHK’ya göre çok çeşitli statülerde çalıştırılan personeller bulunmaktadır. Bu kadar farklı statülerin yer aldığı bir istihdam rejiminde görev yapan personelin hiçbiri bir diğeri ile aynı haklara sahip değildir.

Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Aynı kurum içinde aynı işi yapan ancak tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması nedeniyle; maaşları, emeklilik hakları, iş güvenceleri, sosyal ve özlük hakları farklı olan kamu görevlileri bulunmaktadır” dedi.

AİLE YARDIMI İÇİN VERİLEN SÖZ UNUTULDU

“2010 yılında yapılan toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli ve geçici personele ödenmesi konusu karar altına alınmıştı, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu dönemin Bakanı Sayın, Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011’de sendika ziyareti sırasında “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden 2 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen hala aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Verilen sözler unutulmuştur.”

4/C’LİLER İNSAN DEĞİL Mİ?

Yokuş konuşmasının devamında, “kurumlarda yan yana masalarda memurlarla aynı işleri yapan 4/C’liler maalesef memurların imkanlarından faydalanamıyorlar. Maaşlarında, özlük ve sosyal haklarında büyük uçurumlar söz konusudur. 4/C’li çalışanların aylık ücretleri maalesef, kadrolu çalışanların ücretlerinin yarısı kadardır. Başbakan konuşmalarında 3-5 çocuk yapın diyor. Memura çocuk ve aile yardımı yapılıyor, 4/C’li bundan yararlanamıyor. Onların eşleri, çocukları başka bir ülkeden mi geliyor, uzaydan mı geliyor? Onların çocukları, çocuk değil mi? Eşleri, eş değil mi? Hükümet en kısa zamanda 4/C’li personelin tamamını kadroya almalı, gasp ettiği haklarını iade etmelidir.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLERE KADRO VARDA DİĞERLERİNE NEDEN YOK?

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik, Belediyelerde çalışan sözleşmeli personele kadro vereceklerini söylüyor. Sorarım Bakanımıza, belediyede çalışan sözleşmeli personel insanda, diğer kurumlarda çalışanlar ney? Adliyelerde çalışan 4/C’li personele kadro yok mu? TÜİK’te çalışan 4/C’li personele kadro yok mu? Sağlıkta çalıştırılan 7 tip sözleşmemlilere kadro yok mu? Özelleştirmeden gelen sözleşmelilere neden kadro yok? TÜİK’te çalışan 4/C’liler anketörlük yaparken çeşitli saldırılara maruz kalıyorlar. Ayrıca idare mobing uygulamalarıyla zulme devam ediyor”

4/C ÇALIŞTAYI YAPTIK

“Ayrıca Türkiye Kamu-Sen olarak 11 Ocak 2013 tarihinde ülkenin dört bir tarafından gelen 4/C’li personel ile eylem yaptık. Eylemimizin ardından 4/C’li Çalışanlar Çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştay sonuç bildirgemizi kitapçık haline getirerek, başta Başbakan ve Bakanlar olmak üzere, ilgili olan tüm kurumlara ilettik. Üzerimize düşen ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”

GASP EDİLEN HAKLAR İADE EDİLSİN, 4/C’Lİ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINSIN

“Kamuda yaşanan statü farklılıkları nedeniyle çalışma barışı bozulmuşdur. 4/A, 4/B, 4/C, 4/D gibi bir çok istihdam tipi bulunmaktadır. 4-C’li personelin maaşları, emsali kadrolu personelin maaşları ile orantılı olarak belirlenmeli, özlük hakları kurum farkı gözetilmeksizin eşitlenmelidir. Emekliliğinde ki hakları korunmak kaydıyla talepleri halinde iş güvenceli kadrolara atanmalarına imkân veren yasal mevzuat düzenlemesi ivedilikle yapılmalıdır. Gasp edilen tüm hakları iade edilmelidir. Bozulan çalışma barışı ancak bu şekilde sağlanacaktır. Ama onlar için 4/C’li olmuş olmamış önemli değil. Onların kıymetlileri var. Katil başı kadar kıymetimiz yok. İmralı canisi kadar kıymetimiz yok”

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş konuşmasının sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e seslenerek, “Sayın Bakanım, adı üstünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanısınız. Yani çalışanın hakkını, hukukunu korumak sizin en temel vazifenizdir. 4/C’liler de sizlerin çalışanıdır. Onlarda bu Devlete, bu Millete hizmet veriyor. İnanıyorum ki, siz çalışanın yanında olacak ve memura tanıdığınız hakları sözleşmeli personele de tanıyacaksınız” dedi.

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, yaklaşık 50.000 sözleşmeli çalışanın istihdam edildiğini, hepsinin kadro beklediğini vurgulayarak konuşmasına son verdi. (Türk Büro-Sen)

You may also like...