4/C’lilere kadroda bir husumet mi var?

Kamu Personeli Danışma Kurulu 2015 yılı Mart ayı toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan danışma kurulu (KPDK) toplantısında, memur konfederasyonları ve kamu işveren kurulu üyeleri bir araya geldi.

Kamu Personeli Danışma Kurulunda konuşma yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail KONCUK 4/C çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının açılışında konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu toplantılarda alınan birçok kararın uygulanmadığını ve bu kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk, “KPDK’yı son derece önemli toplantılar olarak gördük ama aradan geçen sürede kararların hayata geçmesi noktasında sıkıntılar yaşandığına şahit olduk. Bu toplantıların daha ciddi sonuçlar doğurmasını isterdik ama onlarca karar ne yazık ki havada kaldı. Elbette sadece sayın Bakanla bu iş bitmiyor ama biz kendisinin gayretlerini biliyoruz. Burada mutabakata varıldığı halde 4/C’ye kadro kararı hala hayata geçmedi. Kamudaki 23 bin bin 4/C’li sayısı daha da artacak gibi görünüyor. Yatağan’daki özelleştirme bu sayının daha da artacağına en iyi örnektir. 4/C’lilerle ilgili bölük pörçük iyileştirmeler yapılması 4/C gibi bir insanlık ayıbı olan bu durumu haklı göstermemektedir. 7 Haziran öncesinde artık 4/C’lilere kadro verilmeli, kamuda vekil, geçici, sözleşmeli gibi farklı statülerde istihdamdan vazgeçilerek kadrolu ve sürekli istihdama dayanan iş güvenceli çalışma esas olmalıdır. Sayın Başbakan dün, “Taşeron sistemini çözeceğiz” dedi 4/C’ye ilişkin olarak ne yapacaklarını da açıklamalıdırlar. 4/C’lilere yönelik bir husumet mi var bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Benzeri işleri yapanların farklı hukuki normlara tabi tutulması izah edilemez. Kamu çalışanlarına 2014 yılı için enflasyon farkı ödenmedi. Memurlar için 2014 yılı çok zor bir yıldı ve 123 TL ile yılı kapattık. 2015 yılında yüzde 3 + 3 zamla yetinmek zorunda kamu çalışanları, bu kabul edilemez. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak memur ve emeklilere yüzde 12 ek zam yapılmasını istiyor ve bunu söylemeye de devam ediyoruz, edeceğiz. Kamu çalışanları geçinme aczi içindedir. Dolar patlamış, ekonomik sıkıntılar baş göstermiş, alım gücü azalmıştır. Bu ek zam mutlaka yapılmalıdır. Koncuk sözlerine şöyle devam etti: Bu masada defalarca konuşulan 2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara bir derece verilmesi, disiplin affı, tüm ek ödemelerin emekliliğe sayılması, KİT’lerde II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelin ve üniversite mezunu kamu işçilerinin memur kadrolarına atanması , bununla birlikte kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışanlara mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi, 4/C’li personelin de ek ödemelerden faydalandırılması, öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta gibi şiddete uğrayan kamu görevlilerinin korunması ve bu kamu görevlilerine tazminat ödenmesi, mülakat sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi ve mülakat sınavlarının kamera ile kaydedilmesi, fazla çalışma süreleri ile ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi, doğal afetlerde hayatını kaybeden personele emeklilik hakkı verilmesi, yurt dışında görev yapan personele verilen tazminatların artırılması, koruma ve güvenlik personelinin sorunlarının çözülmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Emniyette görev yapan sivil personelin, çalışma süreleri, mesai ücretleri, görevden uzaklaştırma yetkisi ve disiplin gibi konularda memurlardan farklı bir mevzuata tabi olmalarına son verilerek, 657 sayılı Kanundaki istisna maddelerinin kaldırılması, özür grubu tayinleri ve aile bütünlüğünün korunması konusunda çalışma yapılması, gibi birçok husus hayata geçmelidir. Elbette bundan sonrada bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. dedi. (Kamu Ajans)

You may also like...