4/C’lilere de koruyucu giyim malzemesi verilecek

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Enerji Bir-Sen’in 657’ye tabi 4/C’li olarak istihdam edilen personele Koruyucu Giyim Malzemesi verilip verilemeyeceği ile ilgili gönderdiği yazıya Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 4C’li Personele Koruyucu Giyim Yardımı verilebileceği hakkında görüş bildirdi.

Enerji Bir-Sen ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında 05.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Toplantısında, 657’ye tabi 4/C’li olarak istihdam edilen personele Koruyucu Giyim Malzemesi verilmesi Enerji Bir-Sen tarafından gündeme getirilmiş, bu konuda ilgili kurumlardan görüş alınmasına karar verilmişti.

Enerji Bir-Sen, Genel Merkezi tarafından DPB gönderilen yazı ile uygulamaya esas görüş istenmiştir.

Enerji Bir-Sen’in yazısında ”4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca Kamu İşveren Heyeti ve Sendikamız tarafından mutabakata varılan 2014-2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolunda yer alan personele ilişkin;

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.”

Enerji Bir-Sen’in gönderdiği yazıya DPB cevap verdi. Kurum Başkan Yardımcısı Enes Polat imzalı yazıda, “Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulamasına ilişkin hazırlık çalışmalarının, sözleşmenin yayımlandığı tarihten itibaren başlanarak geciktirilmeden ve herhangi bir takvim beklenmeden yapılması gerektiği, Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında 4C’li geçici personelinde kapsamda yeraldığı dikkate alındığında, ilgili sözleşme hükmünde aksi belirtilmedikçe mezkur personelin de yararlandırılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte, hangi personele ne kadar süreyle koruyucu giyim yardımı verileceği hususunun DSİ Genel Müdürlüğü ve Enerji- Bir-Sen tarafından birlikte belirlenmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir” denildi.

Konuyu değerlendiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “Devlet Personelin görüşüne göre enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolundaki 657 tabi kurumlarda çalışan 4C’li personel Koruyucu Giyim Yardımından faydalanabilecek. Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen olarak 4C’li personelin sadece koruyucu giyim malzemesi değil Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinden de aynı şekilde faydalanması için mücadele ediyoruz. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 4C’li personelin çalışma süreleri 11 ay 28 güne çıkarıldı. Maaşlarında ise başta aile ve çocuk yardımı olmak üzere, seyyanen alınan zamlarla birlikte hatırı sayılır bir iyileştirme yapıldı. 4C’lİ personele ilişkin en köklü çözümün bu personele kadro verilmesidir. Taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu. (Memurlar.Net)

You may also like...