4/C’liler için Başbakan’a mektup

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi, kamuda 4/C’lilerin durumlarının iyileştirilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi. Mektupta Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi gerektiği bildirildi.

Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi, PTT’den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 4/C’lilerin durumu ile ilgili mektup gönderdi. Mektubu okuyan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Erol Özsoy, “Malumları olduğu üzere, kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan biz geçici personellerdir. Bu kapsamda çalışmakta olan bizlerin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi haklarımız bulunmazken; maaşlarımız da son derece düşüktür” dedi.

Aile yardımı yapılmadı

4/C’li personele aile yardımı yapılacağına dair düzenleme yapılması için beyanda bulunulduğunu hatırlatan Özsoy, “Bu açıklamanın üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca biz 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, sosyal devlet ilkesinin aileyi ve çocukları koruma mantığının, istisnasız tüm çalışanlarımıza uygulanması, Sayın Hayati Yazıcı’nın 5 ay önce verdiği aile yardım ödeneği sözünün hayata geçirilmesini beklemekteyim” diye konuştu.

Anayasa’nın eşitlik ilkesine göre…

Özsoy, sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğine dikkat çekerek “Haziran 2011’de kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin kadroya geçirilmesi sağlanmışken, biz 4-C’li personelin kapsam dışında tutulması, kamuda sözleşmeli olarak çalışan, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı bulunan ve dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gereken bizlerin bir kez daha mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan Anayasanın eşitlik ilkesi adına biz 4-C’li personelin de kadroya geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

3 Kasım gelmeden kararname çıkmalı

Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini hatırlatan Özsoy, şöyle devam etti: “Şahsım ve 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici olarak çalıştırılan on binlerce personel ve ailelerimiz, yapılacak düzenleme ve çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını umutla beklemekteyiz. Hükümetimizin Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki süresi 3 Kasım 2011 tarihinde dolacağından, 4-C’li çalışanların sorunlarını tam anlamıyla çözebilecek bir kararname hazırlanması için zaman azalmaktadır. Sorunlarımızın çözümü, göstereceğiniz iyi niyet ve ve-rilen sözlerin yerine getirilmesi konusundaki iradenize bağlıdır.” (Kocatepe)

You may also like...