4/C’liler için Araştırma Komisyonu kurulsun

Kayan, 4C’li olarak çalışmakta olan vatandaşlarımız için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını talep etti.

Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan’ın TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Kamuda ”4C”li olarak çalışmakta olan vatandaşlarımızın yaşamakta oldukları sorunların araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105.Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını; arz ve teklif ederiz.

Türabi KAYAN
CHP Kırklareli Milletvekili

Gerekçe; 2004 yılında çıkan bir kararname ile Özelleştirmelerden dolayı iş akitleri feshedilen kadrolu işçiler, kamuda Geçici personel yani 657 sayılı kanuna tabi 4/C statüsünde yeniden işe alınmıştı.

2011 seçimleri öncesi dönemin Başbakanı TV ekranlarından 4/C personellerinin seçimden sonra 4/A’ya yada 4/B’ye geçirileceği sözünü vermişti, ancak 4/C’liler hala 4/C’li.

Seçimler bitti 4/C’liler unutuldu. En son 2015 Ocak ayında tuhaf bir değişiklik yapıldı. 23 bin Geçici Personelin adı “Tam zamanlı Geçici Personel” oldu. Tuhaf tarafı ise; yılın 12 ayının tamamında hiç çıkış almadan çalışmalarına rağmen adı “Geçici” olan bu personeller artık “Tam Zamanlı Geçici Personel” oldu.

Kanun hükmünde sayılan Toplu Sözleşme maddelerinin 01.01.2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlanmasına ve aradan 1 yıl geçmesine rağmen 4/C’lilerin 4/B’ye geçişi “YAPILMADI” ve Toplu Sözleşme “HAYATA GEÇMEDİ”. Kadro konusundaki “MAĞDURİYETLERİ” ise hala devam etmektedir”.

Kamuda 4C’li olarak çalışmakta olan vatandaşlarımızın tüm sorunlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile kurulmasını talep ettiğimiz Meclis Araştırması Komisyonu çalışmaları sayesinde 4C’li olarak çalışan vatandaşlarımızın yaşamakta oldukları sorunların önüne geçebileceğimizi düşünmekteyiz. (CHP)

You may also like...