4/C’li personelin fazla mesai ücreti alabilmesi için dilekçe örneği

İşte 4/C’li personelin fazla mesai ücreti alabilmesi için dilekçe örneği.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 17. maddesinde; “01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 08.12.2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28.12.2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10.01.2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının tüm merkez ve taşra teşkilatı birimlerine göndermiş olduğu 11.09.2012 tarihli ve 42188 sayılı ek ders ücreti konulu yazısının ekinde yer alan ve Maliye Bakanlığının, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının açıklaması niteliğini taşıyan 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı görüşlerinde;

Anayasanın 53. ve 128. maddeleri ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun başta 34. maddesi olmak üzere diğer ilgili maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabileceği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kesin olduğu ve toplu sözleşme hükmünde olduğu gayet açık ve net bir şekilde hükme bağlandığından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan söz konusu hükümlerin ilgili mevzuatında herhangi bir düzenleme yapılmadan doğrudan uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre, 1 Temmuzdan itibaren 4/C’li olup da, normal mesai saatleri sonrasında çalıştırılanlara, 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

Fazla çalışma saat ücreti (1,35 TL) tek katı tutarında olmak üzere (50 x1,35= 67,50 TL) olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu ödemeden 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre prim kesintisi yapılması gerekmektedir.

Okulunuzda/Kurumunuzda 4/C Sözleşmeli Personel olarak görev yapanlardan fazla mesai yapanların (aylık 50 saati geçmemek üzere) isimleri, sabah giriş saatleri, akşam çıkış saatleri ve günde kaç saat mesaiye kaldıklarına dair çizelgenin doldurularak muhasebeleştirilmesi için yetkililere gönderilmesi gerekmektedir.

İşte MEB 4/C Sözleşmeli Personelin Fazla Mesai Ücreti Dilekçe Örneği;

GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ : …….. …/…/…
SİCİL NO:
EMEKLİ SİCİL NO:
T.C.KİMLİK NO:
ÖZÜ: Fazla Mesai Ücreti Talebi

…………. MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı.
b) Milli Eğitim Bakanlığının 11.09.2012 tarihli ve 42188 sayılı “ek ders ücreti” konulu yazısı.
c) Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı görüşleri.

İlgi (a) daki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 17. maddesinde; “01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 08.12.2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28.12.2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10.01.2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının ilgi (b) deki yazısının ekinde yer alan ve Maliye Bakanlığının Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının açıklaması niteliğini taşıyan ilgi (c) deki görüşlerinde;

Anayasanın 53. ve 128. maddeleri ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun başta 34. maddesi olmak üzere diğer ilgili maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabileceği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kesin olduğu ve toplu sözleşme hükmünde olduğu gayet açık ve net bir şekilde hükme bağlandığından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan söz konusu hükümlerin ilgili mevzuatında herhangi bir düzenleme yapılmadan doğrudan uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

Bu hükümlere göre; 1 Temmuzdan itibaren 4/C’li olup da, normal mesai saatleri sonrasında çalıştırılanlara, 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

Fazla çalışma saat ücreti (1,35 TL) tek katı tutarında olmak üzere (50 x1,35= 67,50 TL) olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu ödemeden 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre prim kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, Kurumumuz saat … de açılıp saat ….. de kapanmaktadır. Bu durumda günde .. saat fazla mesai yapmakta olduğumdan Eylül ayına ait …. saat, ve Ekim ayına ait … saat fazla mesai ücretinin hesaplanarak tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim

Adres: …./…./2012
…………… İlköğretim Okulu …….………….
………/Osmaniye
4/C personeli

You may also like...