4/C Sözleşmeli Personelin 2015 Maaşları

4/C Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

(Ek paragraf: 10/9/2014-6552/66 md.) Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

10 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan ek paragraf ile 01/01/2015 Tarihinden itibaren 4C’li personel için her yıl düzenlenen vizeli tip sözleşmesi imzalanmayacak. Buna göre yıl sonunda çıkışları yapılan personelin çıkış işlemi yapılmayacak. Bu ek kanunla çıkış yapılmayan 4C’li personelin özlük hakları çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Bu konuda şimdiden düşündüren bir çok soru vardır. Soruları memur maaş mutemetleri olarak aşağıya çıkartıp, yorum yazacağız.

2015 Yılında, 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete”de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninde; 01/01/2015-30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere taban ve tavan ücretleri %3 oranında arttırılmıştır. Aylık Katsayı 0,079095 olacaktır. Maaşa esas göstergeler ise;

2015 Yılı Ücret ödemeleri % 3 Oranında arttırılmış hali:
Yüksek öğrenim mezunlarına 2015 Yılı 26.582 gösterge rakamı,
Lise ve dengi okul mezunlarına 2015 Yılı 24.548 gösterge rakamını,
İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 2015 Yılı 22.488 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. (Not: Bu göstergeler 27 Aralık 2014 T.itibarıyla yayınlanmamış olup, Toplu Sözleşme gereği %3 hesaplanarak yazıldı.)

Çocuk ve Aile Yardımı Aylık katsayıya bağlı olduğu için yükselecektir.
2015 Yılı Çocuk Yardımı: ((0,079095 x 297) x Çocuk Sayısı 2 =46,99
2015 Yılı Aile Yardımı : (( 0,079095 x 2533) x 1)= 200,35
Buna Göre 2015 Yılı Asgari Ücret Belli Olmadığı için eski asgari ücret üzerinden (1071) hesabı yapılmıştır.

Gelir Vergisi %15 Olarak alınmıştır.

Lise Mezunu Evli 2 Çocuklu Net maaş 1.733 TL ( 2015 Asgari Ücret Belli olunca AGİ farkı ilave)
Üniversite mezunu Evli 2 Çocuklu Net Maaş 1.849 TL. (2015 Asgari Ücret Belli olunca AGİ farkı ilave)
İlkokul Mezunu Evli 2 Çocuklu Net Maaş 1.615.- TL ( 2015 Asgari Ücret Belli olunca AGİ farkı ilave)

15 Aralık 2014 ile 15 Ocak 2014 arası maaş nasıl yapılacak?

Eskiden Sözleşme olduğu için 28 Aralık tarihinde çıkış yapılıyordu. Dolayısyla maaş sonlandırıldığından 31 Aralık kadar maaş kesin hesap edilerek ödeniyordu. Bu dönem de çıkış olmayacağından aynı memur maaşları gibi yapılacak.

2014 Yılı katsayıları ile 2015 yılı katsayıları nasıl hesaplanacak?

Yada 16 Günlük 15/12/2014-31/12/2014 dönemi eski katsayı, 14 Günlük 01/01/2015-14/01/2015 Dönemi Yeni Katsayı.

Maaş Hesaplama

1. 15 Aralık 2014-31/12/2014 Maaş
2014-4c-maas

2. 01 Ocak 2015-14 Ocak 2015 Maaş
2015-4c-maas

2015 Yılına Ait Asgari Ücret Belirlendiğinde 14 Günlük Fark yapılacak.

Aile (aile: 200,35 – 195,04=5,31) ve Çocuk Yardım farkı (46,99 – 45,74=1,25) 14 Günlük 15/01/2015 de ödenecek. (Dolayısı ile orantılı verilmiş oluyor. 16 Günlük Eski katsayı, 14 Günlük yeni katsayı)
AGİ 2014 Yılında Tam ödenecek, 14 Günlük Farkta AGİ tahakkuk edilmeyecek.( Yıllık Olduğu için)

İcra Tahakkukları 15/12/2014-14/01/2015 Normal Maaşta 1/4 oranında, Farkta ise kesilmesine gerek yok. Ama siz kesmek isterseniz kesebilirsiniz. Yada Normal maaş ile Fark maaş netlerinin 1/4 hesap ederek ilk normal (15/12/2014-14/01/2015 Eski Katsayılarla Yapılan) maaşta kesebilirsiniz. (H.Tuğrul SÜMER)

You may also like...