4/C Personel Platformu çalışmalarına hızlı başladı

Yaptığı çalışmalar, açtığı davalar ve sürdürdüğü mücadeleyle sağlık-sosyal hizmet çalışanlarının bir çok sorununun çözülmesini sağlayan Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, 4/C’li personelin sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek için “4/C’li Personel Dayanışma Platformu” kurdu.

10 Ocak 2009 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Toplantı Salonunda Genel Başkan Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda 4/C’li personelin katıldığı toplantıda alınan kararla 4/C’li Personel Dayanışma Platformunun kurulması kararlaştırıldı.

Genel Başkan Önder Kahveci’nin başkanlık ettiği platform 4/C’li personelin sorunlarını tespit ederek ilgili makamlar nezdinde çözüm arayacak. Yaşanan mağduriyetlerle ilgili gerektiğinde davalar açılacak.

17 Ocak 2009 Tarihinde ilk toplantısını yapan Platformda 4/C’li personelin sendikalara üye olabilmesi için dava açılması, 4688 Sayılı kamu görevileri sendikaları kanununda bu yönde bir düzenleme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı.

4/C’li Personel Dayanışma Platformu ilk toplantısının ardından bir deklerasyon yayınlayarak yapılması gereken düzenlemelere değindi.

Platform Başkanı Önder Kahveci 4/C’li personelin geçici personel olarak sınırlı mali haklara sahip olduğunu, görev ve sorumluluklarının açıkça belirtilmediğini ve bir çok haklarının da kısıtlandığını belirterek, kurdukları platforma bu sorunlara çözüm arayacaklarını belirtti.

Başkan Kahveci deklerasyonda dile getirilen hususlarla ilgili görüş bildirmek ve yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak 4/C’li personelin Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi ile irtibata geçmesini istedi.

TÜRK SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİ İLE 657 SAYILI DMK’NUN 4/C MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE İSTİHDAM EDİLEN GEÇİCİ PERSONEL ARASINDA 10.01.2009 TARİHİNDE OLUŞTURULAN DAYANIŞMA PLATFORMU DEKLERASYONUDUR

1- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesine göre geçici olarak görev yapan personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi için dava açılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3. maddesinde bu yönde düzenleme yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerin yapılması,

2-Sözleşme metninin 5.maddesinde yer alan: “Ancak ilgili kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” Hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesinde yer alan: “Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

3-Sözleşme metninin 6.maddesinde yer alan:“İlgiliye yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt ………. Lira ödenir” hükmüne göre emsali kadroda görev yapan kadrolu memurun maaşı oranına yükseltilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,

4-Sözleşme metninin 6.maddesinin 3. fıkrasında yer alan: “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” Hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 3.maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

5-Sözleşme metninin 7.maddesinin (b) bendinde yer alan:”Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler birim amirinin teklifi üzerine, kurum tarafından uyarılacağı gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

6-Sözleşme metninin 7.maddesinde yer alan: “Sözleşmenin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez” hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinde yer alan:”Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez .” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

7-Sözleşme metninin 8.maddesinin (b) bendinde yer alan: “Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için iki günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir, rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” hükmünün ve dayanağını teşkil eden 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan: “Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

8-Sözleşme metninin 10.maddesinde yer alan: “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) kurumca karşılanır” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,

9-Yersiz ödenen iş kaybı tazminatının geri istenmesine dair Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, personeller hakkında icra takibi yapılması veya dava açılması halinde gerekli hukuki desteğin sağlanması,

10-2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinde yer alan 10 aylık çalışma süresinin arttırılması yönünde Devlet Bakanı Murat BAŞESKİOĞLU ve siyasi parti grup başkan vekilleri nezdinde gerekli girişimlerin yapılması,

11- Platformun belirlediği eylem planı çerçevesinde 4/c’ li personelin örgütlü hareket etmelerini sağlamak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin telefon ve mail adreslerinin alınarak gerekli koordinasyonun sağlanması için Platform sözcüsü Mine AYDIN’ın görevlendirilmesi,

12- Platform tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri hakkında hazırlanacak dilekçe örneğinin tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele dağıtılarak ilgili mercilere gönderilmesinin sağlanması,

13- Yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal desteğin sağlanması amacı ile basın açıklaması yapılması

Önder KAHVECİ
Genel Başkan
Platform Başkanı

Muhammet BİRİNCİ Murat BAHADIR
Genel Topl. Paz.ve Mevz.Sekreteri Avukat
Platform Bşk. Yrd.

Mine AYDIN Hüseyin GÖL
Platform Sözcüsü Üye

Ercan TUĞAL Ekrem AKTAŞ
Raportör Üye Üye

Erhan SAYIN Fehmi YAZ
Üye Üye

You may also like...

 • Erdal AKKUŞ

  Türkiye sağlık sen de bulunan ve çalışmalarına biz 657/4 c li arkadaşlarımızdan bir heyet seçen orda bulunan bütün türk sağlıksen personeline bizleri o çatı altında misafir eden Kamusenin çok değerli çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim.Çalışma arkadaşlarımıza başarılar dilerim.657/4 c li Meb çalışanı

 • Talip HATİPOĞULLARI

  bu tür çalışmalardan dolayı çalışan bizler için mücadele eden herkesten allah razı olsun.çalışmalarından dolayı çoooooooooooooooooooooooook teşekkür ederim.

 • Davut ÖZTÜRK

  sayın süleyman bey salık sendeki komisyondaki arkadşlarla irtibat kurarsanız iyi olur
  belirli mir mesafe yakaladık . osman öztürk

 • Şevket TURGAY

  Türkiye Kamu sağlık sen camiasına, bize göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. Bir nebzede olsa bizi düşündükleri için ve bazı teknik ve ekonomik çalışmaları yürüttüğünü duymuş bulunuyorum. Bu olay hem beni hem ailece hepimize bir moral desteği olmaktadır. saygılar sunarım…

 • Muzaffer GÜLAYDIN

  Haklı davamızda bizlere yardım elini uzatan sayın sendika yetkililerine sonsuz şükranlarımı sunar yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim.

 • Ekber DOĞAN

  kamusende bizler için çırpınan arkadaşlara sonsuz teşekürler allah sizlerden razı olsun inanınki gerçekten mağduruz bunu hükümete bir türlü anlatamadık inşallah sizler anlatırsınız

 • Mehmet Ali DEMİR

  Türküye sağlık sene şimdiden teşekkür ederiz 657/4c mağdurları her kim bizim için girişimde bulunuyorsa allah yardımcıları olsun.Gerçekten bizler çok mağduruz.Sağlıklarımız bozulmuş .

 • Mehmet EREN

  Arkadaşlar akşam haberlerde kırıkkaleli minübüsçü bir grup insanın AKP genel merkezi önündeki eylemlerini izledim inanın;KENDİMİZDEN UTANÇ DUYDUM UTANÇ.Adamlar ekmeklerine göz diken her gün kendilerinetrafik cezası kesen polisleri protosto ettiler helal olsun.Bizler ise senelerdir elimizden ekmeğimiz alınıyor gık demiyoruz,yazıklar olsun bizlere yazıklar olsun.Bir gün 3,,beş bin civarında insan toplansak AKP genel merkezi önünde şu günlerde bi eylem yapsak bu iş çözülür.gelin şu eylem işini son bi kez düşünelim Allah aşkına.

 • Tevfik ÜNVER

  Bu platformun oluşumunda emeği geçen tüm arkadaşlrımızı tebrik eder katkılarından dolayı her birirne ayrı ayrı teşekkür ederim sağolsunlar varolsunlar sizlere minnettarız.BATMAN Sağlık çalışanları adına

 • Ersoy ŞİT

  Bu platformu hayata geçirenlerden ALLAH razı olsun, bizler için birşeylerin yapıldığını,bizleri düşünen birilerinin olduğunu gördüğüm zaman hayata biraz ümile bakıyorum, çoğu zaman hayattan birşeyler beklemiyorum, 2 oğlum var ama onlar için gelecekleri için birşeyler hazırlayamıyorum bunun üzüntüsünden hayattan beklentim yok……kendinize iyi bakın. Kaymakamlık çalışanı 4/c

 • Erhan SAYIN

  Sayı 4/C li arkadaşlar bu çalışmalarımıza sizleri bekliyoruz.Bizlere elinizden geldiği kadar yardımcı ve destsğinizi bekliyoruz.Bu platforma sizlerinde katılmasını bekliyoruz.

 • Zeynelabidin SEVGİLİ

  EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARIMIZA TEŞÜKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ BATMAN VALİLİĞİ 4/C PERSONELLERİ ADINA

 • Musa AKSÜNGER

  Merhaba değerli arkadaşlarım bende Sağlık Sen sendikasına şükran ve memnuniyetlerimi iletirim ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.Erhan Sayın kardeşime şunu sormak istiyorum bizlerin zaten bir komisyonu var buda Özelleştirme mağdurları komisyonudur. Sağlık senin kurduğu bu platform için üye olmamıza gerek yok bence platfor ve komisyonumnuz diyalog içersinde olsalar yeter bence Platformun gereken bilgi ve donanım için Süleyman kardeşimizle sürekli temasları olsun ve Süleyman kardeşimizde Sağlık senin kurmuş olduğu Özelleştirme Mağdurları Platformundan sürekli bilgi alışverişleri yapabilirler bu platforma gereken destek ise herkesin bağlı bulunduğu kurumun sendikalarına üyeliğini yaptıktan sonra destek istemesi Burada Mehmet EREN kardeşimin sözüne de katılıyorum eğer gerçekten ekmek ve çocuklarımızın geleceği için 5.000 kişi ankarada AKP genel Merkezinde eylem yapsak bu iş çözülür ve bu konuda da Mehmet EREN kardeşime katılıyorum ALLAH herşeyin hayırlısını bize nasip etsin ve bıkmak yok mücadeleye devam.

 • Erdal AKKUŞ

  Sanırım Musa AKSÜNGER arkdaşımız Erhan arkadaşımızın dediği konuyu tam anlamamış orda toplantıda bizlerden bilgi ve görüş manasında destek istediler,herkes yakın çevresinden tanıdığından ve ulaşabildiği kişilerden bizlerin sesini duyrabilmek adına kim ne yaparsa maksimum oranda olsa destek destekdir mantığla bütün 657/4 c li arkadaşlarımızın plotformda bulunan arkadaşlara ellerinde bulunan biligi belge toplayarak bu arkadaşlara ulaştırmak isteyende üye olup olmamakta serbesttir.Ama bizler bu işin çözümü içinde boş durmayacağız il,ilçe,kasaba,köy mahalle gezip mağduriyetimizi anlatacağız ulaşabildiğimiz bütün brokatlara anlatacağız.Birileri çalışıp didinirken diğerleri boş yatarsa bu iş yine olmaz birlik ve beraberlik içinde olacak,Mehmet EREN kardeşimede katılıyorum fakatşu sıra bizi gayleye alan olmaz görüşündeyim bin bulamadıktan sonra beşbin daha zor fikrinede sonuna kadar katıldığımı belirtmek isterim. Burada bizlere kucak açan Türkiye Kamusene bağlı bütün sendikalara canı gönülden teşekkür ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.Saygılarımla ERDAL AKKUŞ/Kazan/Ankara

 • Hüseyin KABAK

  teşekkür ediyorum bu konuda uğraş veren arkadaşlara,ama onların bu çabalarına rağmen bazı kişiler vurdumduymaz oluyolar,mesela ben sivas divriğide 4/c li bi personelim, bu senedeki çıkışımız için bi yazı verdim yerel gazeteye yanımda sadece 1 kişiyi gördüm,duyarsızsız bizler,benle beraber olmamanın nedeni bazıları nın yeri iyi ,yerleri değişmesin diye bana yardımcı olmadılar bi kişi hariç.ve bi kaç kişide çıkış almadı,çelıştı.benim yazımda devletimizi ve hükümetimizi küçük düşürücü ve yanlış bi kelime olmamıştır.sadece şu anki mağduruytimizi anlattım bunu da herkes biliyor,arkadaşlar bizler diğer memurlar gibi haklara sahip olsak kime ne diyebiliriz ki ve çoluğumuzu çocuğumuzu o insanlar gibi yetiştirme imkanımız olsa ne diyebiliriz.sivas divriğiden slmlar ben sahsım olarak her şeye varım,bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi iletirim.

 • Hüseyin KABAK

  üç senedir bayramlar ve yıl başı zehir oldu,herkes biliyodur ki çocuğuna bi 10 tl lik bayramlık alamadığını,istediği gıdayı istediği sebzeyi ve meyvey i alamadığımı,o kadar zorki buna rağmen oğlum her iki dönem taktir alıyor ona bi top bile alamadım,şimdi kurban bayramında çıkış aldık ve yenişubat 22 sinde başladık şimdiye kadar hepsini yazdırdık bundan sonrada mecbur ödeyeceğiz kışın yine aynıyız borçlarımız gittikçe artıyor.saygılarımla,

 • Mükremin ÖZTÜRK

  mükremin.öztürk.bir söz var namuslu insanlar namussuzlar kadar cesaretli olamassa haklarımızı alamayız o cesereti olan gercek mağdurlar uyanın silkinin kenddimize gelelim avazımızın çıktığı kadar haykıralım takı haklarımızı alana kadar hakkını aramayan dilsiz şeytandır allah yar ve yardımcımız olsun.

 • Erhan SAYIN

  Sevgili Kardeşim Musa bey Ben ne Süleyman beyin tek başına yapmış olduğu mücadeleyi nede o arkadaşımızala beraber çalışan komisyonu inkar etmedik ve biz sağlık çalışanları olatak Süleyman arkadaşımıza teşekkür ederiz.Ancak bu komisyonun ferdi olarak değil de bir sendikalar aracılığı ile yapılmasını ve buradan da daha iyi yol alınabilineceüine inandığımız için bu yolu seçtik.Üyelik konusuna gelince hiç kimse zorla üye yapılmıyor ve şuanda da bizim sendikalara üye olmamız hukuken yasak.Bunu size hatırlatmak isterim.Diğer bir konuya gelince Biz AKP’nin genel merkezinde eylem yaptık varmıydınız bilmiyorum ama orada özelleştirme maduru olan arkadaşlarımızın toplam sayısı 100-150 kişi idi peki ne oldu, hiç birşey.Biz özelleştirme madurları olarak ancak eleştiriyoruz.İcrata gelince yanımızda kimseler bulunmuyor nedense.Yine Ankara Apdi İpekçi parkında yapılan bir basın açıklaması vardı bilmem oradada varmıydınız gördük ki 21.000 kişi olduğumuz söylenen rakamda yine üç beş kişiyi geçemedik neden acaba diye bu soruyu size sormak isterim.Ferdi olarak hiç bir iş başarılmaz sevgili kardeşim.Bunun için de biz arkamıza bir sendika kuruluşu alarak yapılması gereken işlemleri hızlandırmak istedik ve en kısa zamanda da sözleşmenin bazı maddelerini yargıya taşıma kararı aldık.Bu kararımıza varsanız buyurun beraber çalışalım dedik.Hata mı ettik acaba.Biz sadece sağlık çalışanları olarak değil bütün 4/C li arkadaşları kapsaması amacıyla bu yola çıktık ve mücadelemizi sürdürecegiz ve bize katılmak isteyen ve bizimle beraber çalışacak arkadaşları da davet ediyoruz.Bütün 4/C li arkadaşlarımın çalışmalarında başarılar diliyorum.

 • Osman ÖZTÜRK

  erdal akkuş kardeşim bana telefon edersen önemli bir gelişme oldu görüşmemiz lazım veya süleyman üstün kardeşimin telefonuna ulaşmam lazım

 • Osman ÖZTÜRK

  tel 05446216296 milli egitimde çalışan ve ankarada görevyapan bir arkadaşım bana ulaşabilirse sevinirim salık sen olarak fazla çalışma yla ilgili mahkemeye veremiyoz ama meb de çalışan bir arkadaşımız olursa kazanma şansımız fazla

 • Mine AYDIN

  Mine Aydın
  Herkeze Merhaba.İster bir komisyon ister bir platform, nerde değil nasıl mücadele verdiğimiz önemli olan,ulaşabildiğimiz heryerden mücadelemizi verelim , birlik olmamız gerektiğinde de biraraya gelmeyi ve destek olmayı bilelim, ancak bu şekilde ses getirir ve güçlü oluruz.Türk Sağlık Sen 12.02.2009 Tarihinden itibaren davaları açmaya başlıyor, 4-C li birçok arkadaş bu davaları açacak Türk Sağlık Sen i destekliyoruz.Sözleşmemizdeki birçok madde için kişisel davalar açılacak,şimdiden Kamu-Sen e bağlı Türk Sağlık Sen e teşekkürler.4-C li özelleştirme Mağdurları için kim nerede birşeyler yapmaya çaba gösteriyorsa hepsine teşekkür eder,Saygılarımı sunarım.Ankara

 • Erdal AKKUŞ

  Osman kardeşim ben seni bu gün arayacağım cebini açık tut kesin arayacağım.Süleyman beyin telefonu yok bende fakat siteden iste
  ozelleştirme mağdurlarından ulaşabilirsin mail atarak.İnşallah hayırlı haberlerin olur

 • Erdal AKKUŞ

  Ankara merkezde milli eğitimde çalışan arkadaşların dikkatine ayın 12 sine kadar türk sağlık senin kurduğu plotformun ve 4 c liler plotform sözcüsü Mine hanıma ulaşsınlar çok önemli.

 • İsmail USTA

  5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında belediyelerde çalışan 220.000 geçici işçinin kadroya alınmasına rağmen sadece 14.591 kişi olan Özelleştirme Mağdurları’nın onlarla birlikte kadroya alınmadığı için,
  AKP ikdidarını kınıyor sesimizi duymasını istiyoruz.

 • Musa AKSÜNGER

  Değerli Kardeşim Erdal AKKUŞ bana iki defa seslenerk mesaj yazmışsın ben değil sen benim mesajımı anlamamışsın arkadaşım evet platformun çalışmalarını desteklerim benim demek istediğim komisyonumuzla koordineli çalışma yapmaları daha fayda getireceğine inanıyorum. Eylemleri söylüyorsun değerli kardeşim evet batman dan ankaraya yapılan bütün eylemlere katılmışım ve çok güzel kardeşler edindim belki sizinle şahsende karşılaşmışızda en son yapılan abdi ipekçi eyleminde bizzat vardım ve İsamil Başkanın dediği gibi ta batmandan geliniyor ama Ankara merkezde bulunan 657/4C li kardeşlerimiz yok ortalarda diye sitemi bile oldu ben platformlara karşı değilim ama platformlarla Komisyonumuzun koırdineli çalışmalarından yananıyım. Erdal Kardeşim umarım beni anlamşsın Batman dan herkese sevgi ve umutlu günler dilerim.

 • Musa AKSÜNGER

  Erdal Kardeşim sizin platformun komisyonu inkar ettiğiniz vurgulamadım ben ve bende biliyorumki Süleyman kardeşimiz ve komisyondaki arkadaşların yanlız başlarına çalışmaları yetersiz ama bizle güçlü bir şekilde arkalarında olsak eminim ki başaracaklar.Ben mesajımda Ğlatforma üyelik gerektirip gerekmediğimi sormuştum sadece ve Komisyon ile Platformun koordineli çalışmalarını talep ettim ben emekçiyim kardeşim ve emek’in hakkın verilmediğini zorla alınması gerektiğini bilenlerdenim. Platforma başarılar da dilerim batman olarak yapabilecek bir yardımımız olursa hazırız da Erdal Kardeşim

 • Ahmet YİĞİT

  ŞEFFAFLIK VE DÜRÜSTLÜK.
  İnsanlar yüz yüze konuşunca kimse bol keseden atamaz.Medeni insanlar karşılıklı projelerini anlatır yapılan ve yapılacaklar üzerinde görüş beyan ederler.Medyanın görevi bu oturumları tarafsız yönetmesi ve toplumu aydınlatmasıdır.
  NEREDE O ESKİ AÇIK OTURUMLAR.
  Birileri çıkıyor iftira atıyorsun ispatlamazsan şerefsizsin gibi ağır sözlerle hem toplumun tartışma kalitesini hem de medeni insan seviyesini düşürmekteler.
  Şimdi gelelim bizlerin durumuna, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET dediniz sonuç fiyasko.Bizlere uygulananın adı ne.Bizlere reva gördüğünüz ücrete ne diyeceksiniz.
  Şayet bu açık oturumların düzenli ve tarafsız bir şekilde yapılmasına devam edilseydi,toplum kalitesi ve tartışma üslubumuz çok daha iyi yerlerde olurdu.Bizlerle ilgili bir açık oturum talebimiz, duyarlı medya tarafından gündeme taşınır dı.(Burada bizlere destek veren bazı medyalara haksızlık etmeyeceğim,onların bizlere verdiği desteğe her zaman mütşekkiriz.)
  Sizlerin aracılığıyla buradan, Sn:Ali KIRCA’ya seslenmek istiyorum. Bir siyaset meydanı da bizim için düzenlemesini ve hükümet görevlileri,sendikacılar ve bizlerin katıldığı kalabalık bir oturum yapmasını talep ediyorum.
  Dinimizde yoksulun ve ezilen insanların bedduasını almak, birilerinin ALLAH tarafından nasıl cezalandırılacağını zaman gösterecektir.Ahmet YİĞİT

 • Ahmet YİĞİT

  Sayın site yapımcısı arkadaşlar, yayınlanan yorumların bir kısmı diğer arkadaşlar tarafından görünmüyor. Sizden mi kaynaklanıyor? aydınlatırsanız sevinirim.Ahmet YİĞİT

 • Ahmet YİĞİT

  DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞLER 44/2

  2- 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki süreksiz mükellefiyetlere ilişkin damga vergisi uygulaması:

  Uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine,

  488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan ve gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmayan mükelleflerin süreksiz mükellefiyet çerçevesinde düzenledikleri kağıtlara ilişkin damga vergisini,

  -Tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairelerine,

  -Bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde bağlı vergi dairesine (Malmüdürlüklerine),

  -Birden fazla vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde bu vergi dairelerinden herhangi birine,

  kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde damga vergisi beyannamesi ile beyan edip aynı süre içinde ödemeleri uygun görülmüştür.

  Yukarıdaki maddeye istinaden maaşlarımızdan 75 TL kesinti yapılmıştır. Bu kesintilerden detaylı bilgisi olan arkadaşlar bizleri aydınlatırsa memnun oluruz.

 • Erdal AKKUŞ

  Cumanız mubarek olsun

 • Mine AYDIN

  Mine Aydın
  13.02.2009 tarihinde Danıştaya ilk davamızı Hacı Ahmet Türkoğlu adına açmış bulunmaktayız.Dava konusu; Sözleşmemizin 5.maddesinde yer alan hüküm.Bu davayı açan ve yürütecek olan Türk Sağlık-Sen’e teşekkürler……

 • Erdal AKKUŞ

  Musa kardeş ben sizi tanıyuroum Apdi İpekçide yazıları yazan arkadaş sizdiniz sizi gerçekten orda o gün tebrik ettim, Ankrada oturan ve yeri geldimi mağduriyeti oynayanlar yoktu ben yine oradaydım düşüncelerinize saygım sonsuz sadace bir arkadaşımızn yazmış olduğu yazıya istinaden ben bizlerin o plotformda bulunan arkadaşlara bilgi belge ve ellerinde bulunan ne varsa destek amaçlı yardımcı olsunlar demek istedim.Hep beraber inşallah bu işi çözeceğiz üyelik konusu ise sendika anlamında söylediğim bir konudur sizin hangi kurumda olduğunuzu bilmiyorum ama bizler yani meb çalışanları türk eğitim sen sendikasına sağlıkçılar türk sağlık sene üye oldular o plotform toplantısında danıştayda çalışan arkadaşlarımızda türk büro sene üye oldular.Benim anlatmak istediğim destek ve konular bu manada hepinize saygılar sunarım 657/4 c bu kölelik bir gün bitecek Allah;a emanet olun