4/C lilere Aile Yardımı İmzaya Açıldı

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Hak-Sen’in aile yardımının imzaya açılmasıyla ilgili resmi internet sitesinde yayınlşadığı haber.

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele de Aile Yardımı yapılmasını sağlayacak Bakanlar Kurulu kararı imzaya açıldı.

Bilindiği gibi 6111 sayılı Torba Yasa ile sözleşmeli personele de Aile Yardımı yapılması için düzenleme yapılmıştı. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 4/C personeli kapsam dışında bırakılmıştı.

Sendikamız tarafından açılan davada; 4/C statüsünde çalışan geçici personelin de, tıpkı 4/B statüsündeki sözleşmeli personel gibi, hemen hemen aynı hükümleri içerir idari hizmet sözleşmelerine dayalı olarak çalıştırılmakta olduğu belirtilerek, bu çerçevede, aynı sendikaya üye olan, aynı haklara sahip kılınan sözleşmeli personel ile geçici personel arasında, aile yardımı açısından farklılık getirilmesi ile sözleşmeli personele tanınan aile yardımının geçici personele tanınmamasının, maddi ve hukuki temeli bulunmayan bir ayrımcılık göstergesi olduğu belirtilmişti.

Dava devam ederken , Başbakanlık tarafından hazırlanan karar ile 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin de aile yardımından yararlanması sağlanıyor. Sendikamız tarafından konu yakından takip edilmekte olup, söz konusu kararın Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasına açıldığı bilgisi alınmıştır. Kararın Haziran ayındaki maaşlara yetişmesi beklenmektedir.

Diğer sözleşmeli personele 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren verilen Aile Yardımının yürürlük tarihinin Haziran’dan başlaması halinde HAKSEN üyeleri dava sonucu geriye dönük Aile Yardımını da faiziyle birlikte alabilecektir. (Hak-Sen)

You may also like...